BIEN2023-web-150dpi-CALL
BIEN2023-web_mobilc-CALL

ODPRT POZIV JE ZAKLJUČEN. HVALA VSEM ZA SODELOVANJE. 
Prejeli smo 251 prijav. Odločitev žirije bo znana konec marca.
Rezultate bomo objavili v terminu 27.–31. 3. 2023
Izbrana dela se pošiljajo v terminu 
10. 4.–8. 5. 2023
Razstava traja v terminu 
 31. 5.–10. 8. 2023
Dela bodo avtorjem vrnjena do 31. 8. 2023

 


ŽIRIJA

Špela Gale je kuratorka, vizualna in tekstilna umetnica ter diplomantka Akademije za vizualne umetnosti A.V.A. Ljubljana. Gale je glavna kuratorka razstavnega programa povabljenih umetnikov bienala tekstilne umetnosti BIEN 2023. 

Koraljka Kovač je izredna profesorica na zagrebški Fakulteti za tekstilno tehnologijo, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil. Zaključila je zagrebško likovno akademijo ter deluje kot umetnica in mentorica študentom. Za svoje delo je bila na Hrvaškem večkrat nagrajena.

Tanja Devetak je neodvisna raziskovalka, kuratorka, umetnica in izredna profesorica na Fakulteti za dizajn. Za svoje delo je prejela več mednarodnih nagrad, med drugimi Art Directors Club Award in Good Design Award v ZDA ter D&AD v Veliki Britaniji. 

 


ODPRT POZIV ZA SODELOVANJE

Umetnice_ki, oblikovalke_ci in raziskovalke_ci, ki delujete pretežno v mediju tekstila, bienale tekstilne umetnosti BIEN vabi, da se odzovete na javni poziv za sodelovanje. BIEN 2023 bo potekal med 31. majem in 10. avgustom v Kranju, Škofji Loki, na Jesenicah in v digitalnem prostoru. Na razpisu izbrana umetniška dela bodo razstavljena v kranjskem Globusu in škofjeloškem Grajskem vrtu – muzeju na prostem. Odprt poziv je odprt do 1. marca 2023. Osrednja tema poziva je “Sonce / The Sun”.  

Vpliv Sonca na naše vsakodnevno življenje je tako velik, da so ga različne človeške kulture od nekdaj vpeljevale v svoje mite in legende, številne politeistične religije po vsem svetu pa so Sonce razumele kot enega od bogov. Sonce, ki je tako temeljno za naše preživetje, je obenem tudi dejavnik nevarnosti. Bivanjska okolja postajajo pretirano sušna, prihaja do pomanjkanja hrane in vode in tako Sonce postaja nekaj, česar se zlasti v poletnem času tudi pri nas lahko celo bojimo.

BIEN se s programi tekstilne umetnosti in industrijskega oblikovanja bienalno predstavlja z razstavami in projekti, ki razmišljajo o dediščini, ohranjanju in trajnosti. BIEN oblikuje nove sodobne izraze ter spodbuja interdisciplinarno umetniško povezovanje s projekti in rezidencami. Na razstavah predstavlja dela mednarodnih in domačih umetnikov, s posebnim poudarkom na najboljših delih aktualne domače in mednarodne študentske produkcije. BIEN razume, da je prihodnost umetnosti tudi v javnem in digitalnem prostoru. 

PRIJAVA, OSNOVNE INFORMACIJE
○ Sodelujejo lahko umetniki ali umetniške skupine z vsega sveta, ki prijavijo eno delo, ki ni starejše od treh let.
○ Prijavljena dela naj se vsebinsko približajo osrednji temi: Sonce; ustvarjena naj bodo primarno v mediju tekstila oz. medija, ki tekstil oponaša v svojem materialnem ali tehničnem kontekstu.
○ Prijavljena dela naj ne bodo težja od 20 kg (vključno z elementi montaže).
○ Prijavnico izpolnite v slovenskem ali angleškem jeziku, na voljo je spodaj med povezavami.
○ Rok za prijavo je 1. marec 2023
○ Kontakt za dodatne informacije: bien@layer.si 

Več informacij → layer.si/bien
Pravila in pogoji razstavljanja → shorturl.at/cdty0 
Sporočilo za javnost → shorturl.at/jySY2 
Prijavnica [google obrazec]→ https://forms.gle/Jy8gi3cppgFcRzKM8
Prijavnica za vse, ki nimate google računa → https://forms.gle/frMMQEMSuATknNqa7
FAQ → shorturl.at/kEJ29

SONCE, DODATNE INFORMACIJE

Izhodiščno besedilo in strokovna predavanja služijo kot inspiracije, ki jih prijavitelji uporabijo prostovoljno.  

IZHODIŠČNO BESEDILO (avtorica: Anja Radaljac)

Meditacija o soncu → Sonce je zvezda. A vendarle, zvezde so nekaj čisto drugega; vidimo jih le ponoči, sonce pa nam »dela dan«. Protislovij v odnosu do Sonca je več. Sonce je esencialnega pomena za potencial – in ohranjanje – življenja na Zemlji, obenem pa je posredno, zaradi segrevanja zemeljskega ozračja, Sonce dejavnik izumiranja vrst na Zemlji. V tem hipu smo sredi šestega masovnega izumiranja vrst v zgodovini Zemlje. Sonce je nujno za tvorbo vitamina D (ki je pravzaprav hormon in ne vitamin), ki je ključen za ohranjanje zdravega delovanja telesa, in ki nastaja v koži, izpostavljeni sončni svetlobi (s hrano ga pridobimo samo 10%), obenem pomeni izpostavljanje kože sončni svetlobi povečano tveganje za razvoj kožnega raka. Eden od ključnih razlogov za segrevanje ozračja so – poleg živinoreje – različni energetski viri, sonce pa nam lahko po drugi strani pomaga k čisti, ozračju prijazni energiji. 

Vpliv Sonca na naše vsakodnevno življenje je tako velik, da so ga različne človeške kulture od nekdaj vpeljevale v svoje mite in legende, številne politeistične religije po vsem svetu pa so Sonce razumele kot enega od bogov; pojavlja se tudi kot »moški princip« napram ženskemu »lunarnemu principu« in pomemben dejavnik v astrologiji. Sonce je točka, v kateri se tako skozi zgodovino spenjata praktični, zelo oprijemljivi in zemeljski nivo bivanja, saj denimo odigrava ključno vlogo pri pridelovanju hrane, ter duhovni, spiritualni nivo človekovega bivanja. Morda je to neka točka, ki v sodobnih, zlasti zahodnih kapitalističnih družbah, umanjka; številni spoji in vezi, ki so ne le spenjale različne nivoje človekovega bivanja, temveč tudi opominjala, ohranjala v zavesti sovplivanja našega delovanja in posledic, ki jih le-to pušča na našem planetu (in širše), so umanjkale. Osredotočamo se zlasti na izkoristek virov – vključno s sončno energijo – celovitost in prepletenost vsega ne le na našem planetu, temveč tudi v osončju (in širše), pa nam uhaja iz zavesti. 

Zato postaja Sonce, tako temeljno za preživetje, obenem tudi dejavnik nevarnosti; ljudje in nečloveške živali se marsikje po svetu že morajo seliti, postajajo podnebne_i migrantke_i, ker postajajo okolja pretirano sušna, prihaja do pomanjkanja hrane in vode in tako Sonce postaja nekaj, česar se zlasti v poletnem času tudi pri nas, lahko bojimo; prinaša vročinske udare, suše uničujejo pridelke in botrujejo številnim smrtim, naša mesta, betonske džungle, pa postajajo vse bolj neprimerne za bivanje; iz njih smo izgnale_i rastline, vročina pa je na betonu vse neznosnejša. Naš odnos do Sonca je bil tako skozi vso zgodovino eden ključnejših odnosov, ki jih je človeštvo gojilo z dejavniki/entitetami v svojem okolju; morda se rešitev iz zaostrenih protislovji zato kaže prav v obnovitvi tega odnosa in premisleku raznoraznih aspektov delovanja naše vrste. 

PREDAVANJA
Serija predavanje je bila posneta 15. oktobra 2022 za namen spoznavanja s temo študentov tekstilnih smeri na partnerskih fakultetah Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Fakulteta za dizajn, samostojnim visokošolskim zavodom.

Organizator bienala je Zavod Carnica iz Kranja, soorganizatorici pa Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod. Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Kranj.

layer.si/bien
https://www.instagram.com/bienkranj/ 
https://www.facebook.com/bienkranj 
https://www.youtube.com/@bienbienale9756 
https://carnicainstitute.org