BIEN 2023_ODPRT POZIV / OPEN CALL

sreda, 1. 03. 2023
| 23:59
Kranj, Škofja Loka, Jesenice

________________________________ᴱᴺ ᵇᵉˡᵒʷ

Umetnice_ki, oblikovalke_ci in raziskovalke_ci, ki delujete pretežno v mediju tekstila, bienale tekstilne umetnosti BIEN vabi, da se odzovete na javni poziv za sodelovanje. BIEN 2023 bo potekal med 31. majem in 10. avgustom v Kranju, Škofji Loki, na Jesenicah in v digitalnem prostoru. Na razpisu izbrana umetniška dela bodo razstavljena v kranjskem Globusu in škofjeloškem Grajskem vrtu - muzeju na prostem. Odprt poziv je odprt do 1. marca 2023. Osrednja tema poziva je Sonce / The Sun.

PRIJAVA, OSNOVNE INFORMACIJE:

○ Sodelujejo lahko umetniki ali umetniške skupine z vsega sveta, ki prijavijo eno delo, ki ni starejše od treh let.
○ Prijavljena dela naj se vsebinsko približajo osrednji temi: Sonce; ustvarjena naj bodo primarno v mediju tekstila oz. medija, ki tekstil oponaša v svojem materialnem ali tehničnem kontekstu.
○ Prijavljena dela naj ne bodo težja od 20 kg (vključno z elementi montaže).
○ Prijavnico izpolnite v slovenskem ali angleškem jeziku, na voljo je tu: https://forms.gle/Jy8gi3cppgFcRzKM8
Rok za prijavo je 1. marec 2023
○ Kontakt za dodatne informacije: bien@layer.si

Več informacij →  layer.si/bien
Pravila in pogoji razstavljanja → shorturl.at/cdty0
Sporočilo za javnost → shorturl.at/jySY2
Prijavnica → https://forms.gle/Jy8gi3cppgFcRzKM8

 

________________________________ᴱᴺ

 

Artists, designers and researchers who work mainly in the medium of textiles, BIEN textile art biennial invites you to respond to the public call for participation. BIEN 2023 will take place between May 31 and August 10 in Slovenian cities Kranj, Škofja Loka, Jesenice and in the digital space. The selected artworks will be exhibited in the Globus space in Kranj and at the open-air museum Castle Garden in Škofja Loka. The open call is open until March 1, 2023. The central theme of the call is "The Sun".

APPLICATION, BASIC INFORMATION:

○ Artists or art groups from all over the world who submit one work not older than three years can participate.
○ Submitted works should approach the central theme: the Sun; works should be created primarily in the medium of textiles or a medium that imitates textiles in its material or technical context.
○ Submitted works should not weigh more than 20 kg (including assembly elements).
○ Fill in the application form in Slovene or English, it is available here: https://forms.gle/Jy8gi3cppgFcRzKM8
The application deadline is March 1, 2023
○ Contact for additional information: bien@layer.si

More Information → layer.si/bien
Rules and conditions → shorturl.at/cmGWX
Press release → shorturl.at/eguGH
Prijavnica → https://forms.gle/Jy8gi3cppgFcRzKM8

Organizator bienala je Zavoda Carnica iz Kranja, soorganizatorici pa Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Kranj. / BIEN is an initiative of Carnica Institute from Kranj, Slovenia, which organizes the biennale together with the Faculty of Science and Technology of the University of Ljubljana and the Faculty of Design, an independent higher education institution.

layer.si/bien
https://www.instagram.com/bienkranj/
https://www.facebook.com/bienkranj
https://www.youtube.com/@bienbienale9756
https://carnicainstitute.org/

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila