CEDRA
sreda, 2. 11. 2016
Layerjeva hiša

CEDRA - Center za družbeno raziskovanje vas vabi na

serijo predavanj z družbenoaktualno problematiko:

AKTIVIZEM, ORGANIZIRANJE, MLADI

Položaj mladih je v zadnjih letih stalnica medijskih razprav. Ni več dvoma, da bo današnja mlada generacija živela slabše od svojih staršev, zato se pogosto (senzacionalistično) išče krivce in predstavlja (slabe) rešitve. Vendar se nihče ne vpraša - zakaj se mladi ne povežejo in se sami zavzamejo za svoje pravice?

Podatki kažejo, da smo v Sloveniji na vrhu po deležu mladih, ki opravljajo prekerne oblike zaposlitve. Pri zaposlenih mladih ta delež dosega že prek 80 %. Tovrstne zaposlitve ne omogočajo osnovne socialne varnosti: zaslužek je nižji od zaslužka redno zaposlenih, saj ni omejitve minimalne plače, nimajo plačanih zdravstvenih in pokojninskih prispevkov, ne poznajo plačane bolniške odsotnosti, odpovednega roka in letnega dopusta, hkrati pa ne morejo najemati kreditov. To onemogoča nakup lastnega stanovanja, osamosvojitve in ustvarjanja lastne družine. Slovenija je po deležu mladih, ki do pozne starosti živijo pri starših v samem vrhu EU, kljub temu, da imamo prek 150 tisoč praznih stanovanj.

V predavanjih bomo osvetlili posamezne ključne probleme, s katerimi se soočamo mladi: od trga delovne sile, mladinskega organiziranja, stanovanjskega vprašanja in splošne apolitičnosti. Skozi razpravo, ki bo sledila vsakemu predavanju, bomo poskušali poiskati odgovore na ta vprašanja, hkrati pa bomo kritično pretehtali prevladujoče odgovore, ki se pogosto izkažajo zgolj kot lepe želje ali dimna zavesa. Celotno problematiko bomo skozi serijo predavanj osvetlili skozi prizmo aktivne drže mladih in organiziranja - od sindikalnega, do nevladnih organizacij, avtonomnih kulturnih centrov in različnih mladinskih pobud.

#aktiviraj se

#organiziraj se

Ob izbranih sredah ob 18. uri v Layerjevi hiši.

Projekt sofinancira Mestna občina Kranj.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila