ALJA HERLAH

ALJA HERLAH: ČEMU PA TI VERJAMEŠ [TIPTIH]

sobota, 30. 11. 2019
- četrtek, 2. 01. 2020
Mergentalerjeva ulična galerija Layerjeve hiše in TAM-TAMa

Črkovna vrsta Alica oblikovalke Alje Herlah združuje tri črkopise: latinico, cirilico in arabščino. Stilistično Alica spada med display črkovne vrste - primerna za večje velikosti oz. napise. Krepke poteze in globoke zareze skrbijo za izrazit karakter črk. Z oblikovanjem treh črkopisov v sklopu ene črkovne družine je avtorica želela dati možnost tudi drugim črkopisom po enakih detajlih in karakteristikah kot latinici. Nekaterih stilističnih delov črk, ki jih je uporabila pri latinici, ni bilo mogoče vsiliti na oblike arabskih črk. Arabski črkopis se neprekinjeno piše iz desne proti levi, kar pomeni drugačen pristop k oblikovanju, kljub temu pa skupaj tvorijo zaključeno enoto.

"Lahko bi trdila, da so to samo črke, vendar pa med samim oblikovanjem hitro ugotovim, da nosijo predlagani črkopisi močan priokus. Kakšna čustva mi vzbudi beseda cirilica/arabščina? Ugotovim, da ob teh dveh besedah hitro pomislim na države in sisteme, ki uporabljajo te črkopise. Temu razmišljanju pa sledi vprašanje, ki uprizarja nastalo razstavo: čemu pa ti verjameš?

Kot posameznica, rojena s privilegiji, ki jih prinaša odraščanje v tehnološko razvitejšem delu sveta, sem vzvišeno do preostalih živečih na tem planetu. Obnašam se v skladu s pravili, ki mi jih je predpostavila družba, katere del sem že od rojstva. Pa se kdaj objektivno vprašam o smislu vrednot za katere verjamem? Je smiselno težiti po njih in obračati tok mojega življenja glede na vrednote, ki mi jih predlaga moja kultura?

Vprašanje, čemu pa ti verjameš, ne sprašuje po verski ali politični opredelitvi. S tem vprašanjem se sprašujem o zelo preprostih, mogoče celo banalnih stvareh, v katere verjamem, in so del mojega vsakdana ter sploh ne podvomim vanje. Vsebina prvega dela razstave se ozira na moje dojemanje raznih besed in napisov – samo na podlagi prebranega napisa v meni zrastejo čustva, povezana s kvaliteto oz. vsebino izdelka. Drugi del razstave se sprašuje o verodajnosti informacij, ki mi jih ponujajo mediji oz. razna navodila o načinu življenja." - Alja Herlah

Zaporednost enakih plakatov kaže na avtoričin način verovanja. Ko informacijo sliši večkrat, znova in znova in znova, začne verjeti vanjo. Mogoče na začetku še obstaja dvom o resničnosti podanega, ko pa to sliši oz. prebere večkrat, ji ta ostane v spominu in ji začne verjeti. Ne glede na lokacijo ali kulturo pa smo si v tem enaki.

Črke nosijo pomen, ali pa verjamem vsaki črki?

Alja Herlah je mlada oblikovalka črkovnih vrst. Že od študija je močno vključena v delo društva Tipo Brda, kjer skrbi za organizacijo delavnic in dogodkov na področju tipografije. Magistrirala z delom Teorija poteze pri oblikovanju nelatiničnih črkovnih vrst (2016), kjer je začela gojiti zanimanje za oblikovanje nelatiničnih črkovnih vrst. Njena oblikovalska dela so prepoznana tudi mednarodno: črkovna vrsta Alica, je bila izbrana v ožji izbor mednarodne razstave Pangramme: learning type design ki je bila razstavljena v  svetovnih mestih: Metz (2016), Amiens (2016), Chaumont (2017), Montreal (2017) in Leipzig (2018). Črkovno vrsto Alica je kot “Best in Class” v kategoriji študentskih projektov prepoznala tudi ameriška oblikovalska revija Print Mag (2017), kar je prvi tak dosežek za strokovno področje v Sloveniji. Po študiju je prakso oblikovanja črkovnih vrst razvila v črkovni založbi Atlas Fonts v Berlinu (2016), kariero oblikovalke pa nadaljevala v eni izmed večjih črkovnih založb Dalton Maag v Londonu (2017-2019).

Trenutno deluje kot honorarna asistentka na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij na UL ALUO (2019), ter kot soustanoviteljica črkovne založbe Type Salon razvija nove črkovne družine. Specializirala se je predvsem v oblikovanje arabskih črkovnih vrst in na tem področju deluje kot ena izmed redkih v Sloveniji. Na podlagi znanja oblikovanja arabskega črkopisa je bila izbrana tudi v intenziven program oblikovanja v Beirutu, Libanon 2019.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila