Alla Sinkevich

Alla Sinkevich: Eksistencialni nomad [BIEN21]

petek, 3. 09. 2021
- četrtek, 30. 09. 2021
Mergentalerjeva ulična galerija

Alla Sinkevich: Eksistencialni nomad / Existential Nomad [BIEN21]

Mergentalerjeva ulična galerija Layerjeve hiše in TAM-TAMa

  1. 9.–30. 9. 2021

Serija "Eksistencialni nomad" je odraz sodobne družbe in osebne izkušnje migracij. Fotografije odražajo sodobne pojave, kot so globalizacija, migracije, kapitalizem in odkrivanje sebe. Serija temelji na načelu gnezdilk: vsa oblačila se lahko položijo druga na drugo, zunanje pa lahko obložijo notranje plasti. Vsaka plast temelji na tradicionalnem oblačilu, ki se prenaša skozi generacije in ostane skoraj nespremenjeno. To so na primer tunika, kaftan in ogrinjalo. Pri kreacijah so bile uporabljene samo naravne tkanine in materiali: lan, volna in reciklirano usnje, ter tehnike ročnega šivanja, mokrega polstenja in barvanja. Predstavljena oblačila ne bodo šla iz mode, temveč bodo živela z uporabnikom in se tako lotila sodobnih svetovnih vprašanj prekomerne porabe in onesnaženja.

Arhetipi človeških stanovanj iz različnih kultur, arhivski izdelki nomadskih oblačil, dela belorusko-francoskega priseljenskega umetnika Marca Chagalla in morski krajini Inis Mór so navdih za to brezčasno zbirko. Zbirka "Eksistencialni nomad" povezuje kulture skozi čas. Pri tem ne gre za trende in vedno spreminjajočo se modo, temveč se osredotoča na trajne oblike in podrobnosti funkcionalnih oblačil in dodatkov. Delo združuje ideje uporabnosti, posredovanja kulture in odkrivanja samega sebe, ki temelji na razširjenih človeških izkušnjah, eksistencialnih željah in izpolnitvi.

Nagrajena trajnostna oblikovalka Álla Sinkevich z multikulturnim ozadjem deluje na področju Umetnostne mode z močnim poudarkom na trajnosti. Álla se je rodila v Ukrajini, šolala v Belorusiji, sedem let je živela in delala na Irskem, trenutno pa študira na magistrskem programu modnega oblikovanja na Danski kraljevi akademiji v Københavnu.

EN:

Alla Sinkevich: Existential Nomad [BIEN21]

The collection ‘Existential Nomad’ is a reflection on modern society and personal experience of migration. The work reflects contemporary phenomena such as globalization, migration, capitalism and discovery of self. The collection is based on the nesting dolls principle: all of the garments can be layered over each other and the outermost can encase the inner layers. Each layer is based on a traditional garment, passed on through the generations and remaining virtually unchanged such as tunic, caftan and cloak. Only natural fabrics and materials have been used for the collection: linen, wool and recycled leather. Hand quilting, stitching, wet felting and dyeing techniques have been utilised. Rather than going out of fashion these garments will enhance its quality by living with the wearer thus addressing contemporary global issues of overconsumption and pollution.

Archetypes of human dwellings from diverse cultures, archival articles of nomadic clothing, works of Belarusian-French immigrant artist Marc Chagall and Inis Mór seascapes are the inspirations behind this timeless collection. The collection ‘Existential Nomad’ connects cultures through time, it is not about trends and ever-changing fashion but focuses on enduring shapes and details of functional garments and accessories. This work brings together the ideas of utility, passing on culture and self-discovery, drawing on widespread human experience, existential desires and fulfilment.

Award-winning sustainable designer-maker Álla Sinkevich with a multicultural background works in the field of Art Fashion with a strong focus on sustainability. Álla was born in Ukraine, schooled in Belarus, lived and worked in Ireland for 7 years, currently studying Masters Programme in Fashion Design at The Royal Danish Academy, Copenhagen.

https://alla-studio.com/ 

https://www.instagram.com/alla_studios/

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila