BIEN 2021

sreda, 26. 05. 2021
| 12:00
Layerjeva hiša

 SLO 

Bienale tekstilne umetnosti
Kranj, Radovljica, Škofja Loka
26. 5.–14. 8. 2021
Bienale tekstilne umetnosti BIEN med 26. majem in 14. avgustom 2021 napoveduje več kot 40 razstavnih projektov, vrsto umetniških rezidenc in spletni program. BIEN črpa iz dediščine industrije in identitete prostora. Posveča se tekstilijam, trajnostnim materialom in principom, spodbuja interdisciplinarno umetniško povezovanje in posebno pozornost namenja najboljšim delom aktualne študentske produkcije. Na bienalu se predstavlja 80 umetnikov, umetnic, oblikovalk, raziskovalk, kolektivov in študentskih projektov 127 študentov in študentk Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za dizajn, pridružene članice Fakultete na Primorskem in Tekstilno-tehnične fakultete Univerze v Zagrebu.
Razstavni projekti in instalacije bodo na ogled v uveljavljenih galerijskih prostorih na Gorenjskem, kot so Layerjeva hiša, Stolp Škrlovec in Gorenjski muzej v Kranju, Šivčeva hiša v Radovljici in Škofjeloški muzej, ter v javnem prostoru. Osrednje razstavno prizorišče bienala pa bo že več let prazen prostor nekdanje pokrite garaže v tretjem nadstropju kranjskega Globusa, delo arhitekta Ravnikarja.
Več informacij najdete na tej povezavi.
 EN 
Textile Art Biennial
Kranj, Radovljica, Škofja Loka
26. 5.–14. 8. 2021
Between 26 May and 14 August 2021 the BIEN Textile Art Biennial will present more than 40 exhibition projects, a series of art residencies and an online program. BIEN draws from the heritage of the industry and the identity of the space. It focuses on textiles, sustainable materials and principles, promotes interdisciplinary artistic connections and pays special attention to the best works of current student production.
Exhibition projects and installations will be on display in established gallery spaces in Gorenjska, such as the Layer House, the Škrlovec Tower and the Gorenjska Museum in Kranj, the Šivčeva House in Radovljica and the Škofja Loka Museum, as well as in public space. The main exhibition venue of the biennial will be the empty space of the former covered garage on the third floor of the Kranj Globus, work of architect Edvard Ravnikar.
More info here.
Producent / Producer: Zavod Carnica
Koproducenti in partnerji / Co-producers and partners: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za dizajn Univerze na Primorskem, Kèlekè Shop, Gorenjski muzej, Loški muzej Škofja Loka, Muzeji radovljiške občine, Prešernovo gledališča Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Visit Kranj, Metalka zastopstva holding, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, TAM-TAM Inštitut, AqufilSLO, Svetlobna gverila, Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Kranj, Župnišče Kranj, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, BOWB – Biennale of Western Balkans
Projekt sofinancira / The project is co-financed by: Mestna občina Kranj

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila