CUTOUT: Krik iz tišine / Scream in Silence _ KAOS 2022

petek, 10. 06. 2022
Mergentalerjeva ulična galerija
Festival kolaža CUTOUT: Krik iz tišine
@cutout.festival
Mergentalerjeva ulična galerija Layerjeve hiše in TAM-TAMa
Umetniki: Mila Cheprasova, Anhelina Datsiuk, Olga Drozd, Yulia Fareniuk Chloe, Maryna Gerdiy, Eva Holts, Mykhailo Honcharenko, Hanna Hrydasova, Yaroslava Huz, Sasha Kitaeva, Oleksandra Kulikovska, Katya Lisova, Аlexandr Meshcheriak, Valeria Miroshnikova, Natalia Ohman, Vika Ostrenko, Ziu Poberezhniuk, Pro100isus, Annete Sagal, Anna Serbinova, Olesia Serohina, Maria Shapranova, Uliana Shchabel, Yaroslava Shkolna, Lena Solomenchuk, Katya Syta, Patricia Tokav-Sedh, Oleksandra Tretiakova, Kseniya Turenko, Anastasiia Viekua, Kovtun Vsevolod, Daria Zoria
“Mi smo, tako kot kolažne skupnosti na splošno, zelo prijazni. Tudi v vojni podpiramo drug drugega. Še vedno ne vem točno, kje so zdaj vsi. Ampak vem, da imamo drug drugega. Kolaž je v tem času postal za vsakogar dobra terapija, a nekateri od nas prva dva meseca vojne sploh nismo mogli ustvarjati umetnosti. Vojna nam je ukradla toliko stvari. Večina nas se celo boji pokazati občutke skozi umetnost, ker je prisotno toliko bolečine. Vsak dan poskušamo nadaljevati življenje in spati skupaj s sirenami. Zdaj ima vse koeficient vojne. Naučili smo se, da ne vemo, kaj se bo zgodilo čez minuto, in še vedno verjamemo v najboljše, saj nimamo druge izbire.” (Katya Syta)
Festival kolaža CUTOUT je prvi kolažni projekt v Ukrajini. Cilj festivala je promovirati kolaž kot sestavni del sodobne umetnosti. Ustanovile so ga umetnice Annete Sagal, Katya Syta in Olha Syta, članice kolektiva Kyiv Collage Collective, ki je začel delovati leta 2021. Prva edicija festivala se je zgodila junija 2021 v Kijevu v Muzeju zgodovine in Galeriji RA. Druga edicija je bila načrtovana za leto 2022, vendar je zaradi vojne z Rusijo trenutno odpovedana. Festival CUTOUT je ob osrednji razstavi razvil več kolažnih projektov: CUTOUT Collage Studio, odprt avgusta 2021, ponuja umetniški prostor rezidenčnim umetnikom, ki tam tudi mesečno razstavljajo, hkrati pa tudi delavnice kolaža in predavanja; CUTOUT Lovers je projekt, ustvarjen za razstave ukrajinskih umetnikov kolaža v ukrajinskih kulturnih ustanovah – prva razstava je bila februarja 2022 v galeriji “Mytets” v Kijevu; in CUTOUT Store, ki je umetniška platforma na Facebooku, kjer lahko ukrajinski umetniki prodajajo ter kupujejo avtorska kolažna dela. Kljub temu, da se Ukrajina danes sooča z grozljivimi posledicami ruske vojne, kolažna skupnost, ki se je zgradila okrog festivala, ne obupuje in trdo dela, da se bo naslednji festival enkrat odvil.
Za novice in podporo ukrajinskemu Festivalu kolaža CUTOUT obiščite @cutout.festival na Facebooku ali Instagramu.
____________________________________
CUTOUT Collage Festival: Scream in Silence
@cutout.festival
Mergentaler Street Gallery of Layer House and TAM-TAM
Artists: Mila Cheprasova, Anhelina Datsiuk, Olga Drozd, Yulia Fareniuk Chloe, Maryna Gerdiy, Eva Holts, Mykhailo Honcharenko, Hanna Hrydasova, Yaroslava Huz, Sasha Kitaeva, Oleksandra Kulikovska, Katya Lisova, Аlexandr Meshcheriak, Valeria Miroshnikova, Natalia Ohman, Vika Ostrenko, Ziu Poberezhniuk, Pro100isus, Annete Sagal, Anna Serbinova, Olesia Serohina, Maria Shapranova, Uliana Shchabel, Yaroslava Shkolna, Lena Solomenchuk, Katya Syta, Patricia Tokav-Sedh, Oleksandra Tretiakova, Kseniya Turenko, Anastasiia Viekua, Kovtun Vsevolod, Daria Zoria
"We, like the collage communities in general, are very friendly. Even in the war time we support each other. I still don’t know exactly where everyone is now. But I know that we have each other. Collage became for everyone a good therapy during this time, but some of us couldn’t make art at all for the first two months of war. War had stolen so many things from us. Most of us are even scared to show feelings through art because there is so much pain in it. Every day we sleep and try to continue life under sirens. Now everything has a coefficient of war. We learned that we don’t know what will happen in a minute and still believe in the best, because we don’t have another choice.” (Katya Syta)
CUTOUT Collage Festival is the first collage project in Ukraine that aims to promote collage as an integral part of contemporary art. It was founded by Annete Sagal, Katya Syta and Olha Syta, who are also members of Kyiv Collage Collective, which started to operate in 2021. The first festival was held in Kyiv in June 2021 in the Museum of Kyiv History and RA Gallery. The second festival was planned for 2022 but it is paused due to war with Russia. Festival, along the main event, developed several collage projects: CUTOUT Collage Studio was opened in August 2021 and it offers art space for the residents, with a new exhibition monthly, collage workshops and lectures; CUTOUT Lovers is a project created to have exhibitions outside of the studio in Ukraine’s cultural institutions with collage artists from all Ukraine - the first exhibition was held on February 2022 at the «Mytets'' Gallery in Kyiv; and CUTOUT Store, which is an art platform on Facebook where Ukrainian can sell/buy original collage artworks. Today, Ukraine is facing horrible consequences of the Russian war, but the community is not giving up and working hard to make the next festival happen.
Please follow @cutout.festival for the updates.
To support the project you can purchase original CUTOUT merch via Redbubble store. The funds will go to the project's development.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila