Delavnice kolaža ∣ Collage workshops @ Festival KAOS

sobota, 29. 06. 2019
| 00:00
Layerjeva hiša

>>> EN below

Delavnice kolaža ∣ Festival KAOS

Layerjeva hiša

29. 6. - 3. 7. 2019

Delavnice so brezplačne

Največje število udeležencev: 10

Prijave: info@layer.si

Delavnice bodo potekale v preprostem angleškem jeziku

Pridružite se nam na delavnicah kolaža na festivalu sodobnega kolaža KAOS!

Bill Noir: Chaosmos (5+)
Sobota, 29. 6., 10.00-12.00

Igra, kolaž, improvizacija. Na tej delavnici bomo h kolažu pristopili na način improvizacije. Izhajali bomo iz svojih fascinacij nad takšnimi slikami, barvami in teksturami in nato predlagali kolaže, ki ustrezajo naši poetični verziji sveta.

Lula Valletta: Get gaga with dada (14+)
Sobota, 29. 6., 18.30-20.30

Na tej delavnici bomo skupaj ustvarjali dadaistično poezijo. Osredotočili se bomo na eksperimentalno pisanje z uporabo raznih tehnik cut-up-a, kot so jih razvili umetniki Dade in William S. Burroughs. Delali bomo z najdenimi besedili, novo ustvarjenimi teksti, kolažem, avtomatizmom nadrealistov, humorjem in, kar je najpomembneje, z naključji.

Tinca Veerman: Homo Sapiens 2064 (5+)
Nedelja, 30. 6., 18.30-20.30

Kako bo videti nek ptič leta 2064? Ali bodo ribe hodile po pločnikih, bomo imeli krila in z njimi leteli? Ali se nam bo telo v našem okolju prilagodilo na vse te ekstremne klimatske spremembe? Kako momo takrat živeli in kakšno bo naše kosilo leta 2064? Na tej delavnici bomo preučevali svojo vizijo prihodnosti, in sicer s škarjami, papirjem, knjigami, revijami in navsezadnje predvsem: Z LEPILOM!

Eugenia Conde: Kolaž je odgovor … prej ali slej (14+)
Torek, 2. 7., 18.00-20.00

»Da lahko najdemo odgovor, moramo najprej postaviti pravo vprašanje …« Namen te delavnice je eksperimentiranje s slučajnostjo, naključji in spontanostjo. To bomo počeli z igro,ki je podobna tisti, ki so jo igrali dadaisti in nadrealisti, da so domišljijo osvobodili nadzora zavesti in tako našli nove in nepričakovane povezave. V našem primeru bo ta »odgovor«  kolaž.

Marta Živičnjak: Decollage (14+)
Sreda, 3. 7., 18.30-20.30

Tema delavnice je dekolažiranje tehnik uporabe visečih materialov, kot so to počeli dadaisti, nadrealisti, futuristi in umetniki pop arta, in sicer sprva z ustvarjanjem kolažev, zavedno in nezavedno, torej v duhu novih realistov. Elemente kolaža razstavimo ali razbarvamo v novo obliko z rezanjem ali trganjem in ponovnim sestavljanjem v novo kompozicijo.

PODPORNIK PROGRAMA DELAVNIC JE HOBBY & ART KRANJ

>>> EN

Collage workshops ∣ Festival KAOS

Layer House

29. 3. – 3. 7. 2019

Joins us for a programme of free collage workshops!
Workshops will be lead by mentors in a simple English. Max number of participants is 10. Apply: info@layer.si

Bill Noir: Chaosmos (5+)
Saturday 29 June, 10.00-12.00

Play, collage, improvisation. At this workshop, we will approach the collage in an improvised way. We will start from our fascinations by such images, colours and textures, and propose collages that fit into our poetic version of the world.

Lula Valletta: Get gaga with dada (14+)
Saturday 29 June, 18.30-20.30

In this workshop, we will collaboratively create Dadaist poetry. Together we will focus on experimental writing using the different cut-up techniques of the Dadaists and William S. Burroughs. We will be working with found texts, new texts, collage, surrealist automatism, humour, and most important of all: coincidence.

Tinca Veerman: Homo Sapiens 2064 (5+)
Sunday 30 June, 18.30-20.30

What will a bird look like in the year 2064? Will fish walk on the pavement, will we have wings and fly? Will our body and our environment adapt to all these extreme climate changes? How do we live then and what does a meal look like in 2064? In this workshop, we will explore our own vision of the future with scissors, paper, books, magazines and last but not least: GLUE!

Eugenia Conde: Collage is the answer … eventually
Tuesday 2 July, 18.00-20.00

“In order to find the answer, you have to ask the right question first…” The goal of this workshop is to experiment with chance, randomness and spontaneity. We will do so by playing a game similar to the games Dadaists and surrealists played in order to free imagination from conscious control and thus find new and unexpected connections; in our case, to end up with a collage, “the answer”.

Marta Živičnjak: Decollage (14+)
Wednesday 3 July, 18.30-20.30

The theme of the workshop is precisely the goal of knowingly and unconsciously, that is to say, in the spirit of new realists, by making collages, to decollage the techniques of dangling materials used by various artistic lines of Dadaism, Surrealism, Futurism and Pop Art. The elements will be disassembled or decolorized in a new form by cutting or shredding and re-composing into a new composition.

THE WORKSHOPS PROGRAMME IS SUPPORTED BY HOBBY & ART KRANJ

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila