Dina Mlinac, Sara Strgačić, Nikolina Krstičević, Nikolina Holjak: Prihodnost je svetla? / The Future is Bright? [BIEN21]

ponedeljek, 26. 04. 2021
| 18:00
Mergentalerjeva ulična galerija
Avtorice: Dina Mlinac, Sara Strgačić, Nikolina Krstičević, Nikolina Holjak:
Mentorica: izr. prof. um. Koraljka Kovač Dugandžić
Fakulteta: Fakulteta za tekstilno tehnologijo, Univerza v Zagrebu
-- SLO --
Delo "Prihodnost je svetla?" upodablja valove v vse smeri. Prehaja iz motivov onesnaženja in zadušitve v motive zelenja, narave in življenja. Motivi so izdelani iz reciklirane plastike, papirja, tekstila, rastlin in drugih recikliranih materialov.
"Prihodnost je svetla?" postavlja največje vprašanje, ki si ga danes postavlja svet, ali obstaja boljša prihodnost za okolje? Obstaja za vse nas boljša prihodnost? Ker mi sami smo okolje, smo onesnaževanje, odpadki, plastika, strupene kemikalije ... Vendar smo tudi narava v vsej svoji čistosti in harmoniji.
Umetnice, ki ponazarjajo to dvojnost z recikliranimi materiali, dobro in slabo v našem odnosu z naravo, upajo, da bodo s spodbujanjem trajnostnega upravljanja naravnih virov na vseh področjih življenja, vključno z umetnostjo, prispevale k vse večji zavesti o okoljski trajnosti. Odgovor je torej odvisen od vas, kaj boste izbrali?
— EN —
The illustration „The Future is Bright?“ depicts waves in all directions, transitioning from motives of pollution and suffocation into motives of greenery, nature and life in itself. The motives are constructed of recycled plastic, paper, textile, plants and other recycled materials.
„The Future is Bright?“ asks the biggest question nowadays, is there a better future for the environment? Therefore, is there a better future for us? Because we are the environment, we are the pollution, the waste, the plastics, the toxic chemicals… But we are also nature in all its pureness and harmony.
Illustrating that duality with recycled materials, the good and the bad of our relationship with nature, the artists hope to contribute to the growing awareness of environmental sustainability by promoting the sustainable management of natural resources in all spheres of life, including art. So the answer depends on you, what will you choose?
Vabljeni na ulico in splet. ❤️

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila