Drago Papler
sreda, 14. 10. 2020
Stolp Škrlovec
Predstavitev pesniške zbirke
Stolp Škrlovec
Sreda, 14. 10. 2020, ob 19h
Dogodek prestavljamo na kasnejši termin zaradi omejitev, ki jih narekuje NIJZ za preprečevanje novega koronavirusa. O novem datumu vas bomo pravočasno obvestili. 
Dr. Drago Papler bo v Layerjevi hiši v Kranju predstavil svojo novo pesniško zbirko z naslovom Sopotja.
»Avtor ni le človek čustev in sanj, močno je vpet v sodobni čas, čas hitrega razvoja, tehnologije, industrije, elektrike in napredka ter bliskovitih sprememb.«  [Izsek iz spremne besede Jožice Koder]
***
Docent dr. Drago Papler je predavatelj, raziskovalec, publicist, literat, urednik ter fotografski in video ustvarjalec. Njegova bibliografija obsega izvirne znanstvene članke, prispevke na konferencah, znanstvene monografije, strokovne knjige s področja elektroenergetike, obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja ter zgodovinske domoznanske knjige in zbornike. Bil je urednik glasil, regijske televizije in zbornikov. Kot univerzitetni profesor predava na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici, na Visoki šoli za trajnostni razvoj B&B ter v strokovnih programih Izobraževalnega centra energetskega sistema in Biotehniškega centra Naklo. Zaključuje drugi doktorat znanosti na Fakulteti za komercialo in poslovne vede Celje. Sodeluje v strokovnih združenjih in predava na konferencah, vodi projekte trajnostnega razvoja ter sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.
Sam o sebi pravi: »Mogoče sem bolj znan po strokovnem in znanstvenem delu na področju energetike in ekonomije, po pedagoškemu delu ter kot medijski človek po publicističnem in video ustvarjanju. Manj znan je moj notranji svet. Kot sopotnik dogodkov medijskega sveta sem našel navdih v motivih utrinkov svetlobe, sonca, sevanja in energije, ki sem jih ujel v objektiv fotoaparata in izrazil z razpoloženjsko prispodobo z mirujočimi slikami. Takrat se hitro gibajoči svet ustavi in odseve ujamem v objektiv.« [Drago Papler]
***
Dogodek poleg Layerjeve hiše soorganizira Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila