Lo Milo
petek, 3. 06. 2016
- četrtek, 18. 08. 2016
Vrt Layerjeve hiše
Lo Milo postavlja na zid srednjeveškega stolpa Škrlovec prostorsko postavitev Forme. Z instalacijo, podvrženo vremenskim vplivom, umetnik preizprašuje materialno pogojenost del v odprtem prostoru.
Razstavljeni bosta dve deli iz cikla 'Forme'. Obe deli temeljita na diskurzu časa. Vizualna plast 'forme' predstavlja izčiščen, preprost likovni izraz, ki nima večjega namena kot na metafizičen način prikazati sam medij. Naključne oblike, ki bazirajo na točki, liniji in ploskvi so skupni imenovalec del iz cikla 'Forme'.
Delo, instalirano na zidu stolpa Škrlovec, prezentira naravo ulične umetnosti , ki se ogleduje v neobstojnosti oziroma materialni pogojenosti. Celotna instalacija je podlaga spremembam, ki se dogajajo pod vplivom časa in vremena. Proces propadanja in deformiranja je pomembna lastnost instalacije na vrtu Layerjeve hiše kot tudi tovrstne umetnosti na ulici.
Delo, sestavljeno iz 42 fragmentov, ki v začetni postavitvi tvorijo celoto, teži k razpadanju oziroma pobegu iz galerijskega prostora na ulico. To se zgodi ob obiskovalčevem aktivnem vključevanju v proces dela in sicer na način, da ovrednoti določeni fragment dela, ga kupi po lastni ceni ter pritrdi na steno v javnem prostoru. Ob tem bi bila zaželjena informacija o novi lokaciji fragmenta, ki omogoči ponovno sestavljanje dela na konceptualni ravni, v obliki zemljevida z lokacijami vseh fragmentov. Poleg opisanega procesa, cilj dela je podajanje izkušnje (prepovedanega) bogatenja javnega prostora z umetnostjo in preizpraševanje vrednotenja umetniških del, ki spadajo na ulico. Delo se zaključi ob prenosu vseh fragmentov iz galerije na ulico.

https://www.facebook.com/lomiloart/

lomiloart@gmail.com

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila