Ajda Kocutar
ponedeljek, 20. 01. 2020
Layerjeva hiša

Galerija 7:069: OPEN CALL

S03E02, Layerjeva hiša

marec 2020

Kuratorka: Ajda Kocutar

Galerija 7:069 vabi k sodelovanju študente, ki delujejo na področju različnih sodobnih umetniških praks, da se prijavijo na drugo razstavo v letošnjem ciklu (S03E02). Prijavite se lahko s skupinskimi in/ali samostojnimi projekti.

Prijave zbiramo do vključno 20. 1. 2020 na naslov: gallery7069@gmail.com.

Prijava naj vsebuje:
- vsebinski in tehnični opis projekta (1 – 3 zaključeni projekti/projekti v nastajanju)
- vizualno dokumentacijo/skica
- kratek življenjepis prijavitelja
- kontakt (e-mail, telefonska številka)
- neobvezno: portfolio/spletna stran/Instagram

* Prijavo pošljite v PDF ali Word dokumentu.
** Projekti, ki ne bodo izbrani lahko pridejo v poštev pri izboru del za nadaljnje razstave.

7:069 je »pop up« galerija, ki se je formirala kot odgovor na pomanjkanje priložnosti razstavljanja študentske produkcije v času šolanja. Ker nima stalnega prostora, deluje po principu gostujočih razstav, njeno osnovno vodilo pa je omogočiti študentom razstavljanje aktualnih projektov izven konteksta šolskih ateljejev.

********************************************************
Gallery 7:069: OPEN CALL
S03E02, Layer House

March 2020

Curator: Ajda Kocutar

We kindly invite art students to submit individual works as well as group projects for an upcoming exhibition.

Send us complete applications to our e-mail: gallery7069@gmail.com. The deadline for submissions is 20th of January 2020.

Admission requirements:
- content and technical description of the project (1-3 finished projects or projects in process)
- visual documentation /sketch
- short CV of an artist or group
- CV must include contacts of the applicant (e-mail, mobile number)
- optional: portfolio /website/ Instagram

*the application must be sent in PDF form or Word Document
** received projects that won't be selected for this (particular) exhibition may be included in other upcoming exhibitions.

7:069 is a »pop up« gallery that was formed as an alternative to the lack of exhibition space and opportunities for students. Since the gallery does not have a permanent space, it operates on the principle of guest exhibitions. Its main focus is to present contemporary student production to a wider audience, outside the context of academic facilities.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila