Invazivne tujerodne rastline

torek, 26. 03. 2024
| 19:00
- torek, 26. 03. 2024
Galerija Layerjeve hiše
Vstop je prost.

Predavanje začnemo ob 19.00.

 

V zadnjem času strokovnjaki vse glasneje opozarjajo na težave, ki jih povzročajo t. i. invazivne tujerodne vrste. Te so v svetovnem merilu že nekaj desetletij prepoznane kot eden najpomembnejših razlogov za upadanje biodiverzitete. Gre torej za perečo naravovarstveno problematiko, tako v svetu kot pri nas. Najprej smo se zavedli vplivov tistih tujerodnih vrst, ki povzročajo gospodarsko škodo ali so škodljive za zdravje ljudi, danes pa vemo, da mnogo vrst povzroča nepopravljivo škodo tudi naravi.

Tekom predavanja bomo izvedeli na kakšen način smo ljudje invazivne tujerodne rastline zanesli v naravo. Spoznali bomo najpogostejše invazivke, ki se pojavljajo v Kranju in kako jih lahko odstranimo, če se razširijo na neželjena območja. Dobili bomo tudi marsikatero idejo, kako lahko dele invazivk predelamo, da dobimo nove in inovativne izdelke.

Predavateljica Sabina Tomše je rojena leta 1999 v Kranju. Študij biologije je končala na Biotehniški fakulteti Ljubljana, na isti fakulteti pa obiskuje še magistrski študij Biološko izobraževanje. Trenutno poučuje naravoslovje in biologijo na eni izmed kranjskih osnovnih šol, kjer želi na mlajše generacije prenesti svoje navdušenje do narave in jih naučiti spoštljivega odnosa do okolja.

Predavanje bo v angleščini. Bomo pa na voljo tudi v slovenščini za morebitne prevode.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila