KAOS 2019: Open call for collage art

ponedeljek, 1. 04. 2019
- sreda, 8. 05. 2019
Layerjeva hiša

-------------->Slovene below

KAOS
International festival of contemporary collage

Layer house and Art district Kranj / Slovenia
28. 6. – 13. 8. 2019

OPEN CALL FOR COLLAGE ART

Layer house will be hosting the second festival of contemporary collage; the main exhibition, workshops, presentations and mingling with local and international artists in the art district of Kranj. KAOS is bringing an exhibition of contemporary use of collage and numerous accompanying events. This summer, it will be hard to avoid the creative chaos!

▷ Open call and an invitation to all the artists!

Layer house is inviting all artists from close and far to join the open call for the festival of contemporary collage – KAOS. We are looking for collage technique works for an exhibition in the Škrlovec tower gallery. The application is open until May 8th. The jury for the selection of the works that will be exhibited on KAOS Festival will be Petra Čeh (the curator of the exhibition, SI), Sonja Švec Španjol (art historian, HR) and one selected collage artist that will also participate on artist in residency exhibition (we will announce the invited artists on the 15th of April).

▷ HOW TO APPLY?

Application period: 1. 4. – 8. 5. 2019
Deadline May 8th 20197:00 pm Slovenian time

>>> Apply via application form:
https://layer.si/kaos/en/open-call/

 GUIDELINES FOR YOUR ARTWORK:

Your original artwork shouldn’t be older than 3 years. We invite all artists with affinity to collage technique to participate on the open call. We accept art works in collage technique made from all possible materials and from different branches of art. The theme of the second edition of the festival is ´Leftovers´. Your work has to refer to the theme in any imaginable way you choose. The only limit is size, art work shouldn’t be wider than 60 cm. You can only apply ONE art work.

Leftovers are not just pieces or fragments of split paper
Leftovers are also time which beats in front of us,
pieces of our figure in the broken mirror,
tiny things forgotten on dusty shelves,
memories of days past caught in a picture.
Leftovers are much more. From Leftovers we create kaleidoscope of memories, feelings and lust. The kaleidoscope of Leftovers becomes a selection of things that we wanted to leave behind.
Sometimes you can find some Leftovers on dusty shelves.
Some Leftovers we keep forever and art has the power to awaken them and put them back to life.
Art has the power to create new poetry from their stories.

The selection will be done in the week from 9. 5. to 14. 5. 2019.
The final results will be announced on May 15th 2019 on our website:
https://layer.si/kaos/en

The selected artists will receive an email.

----------------------------

KAOS
Mednarodni festival sodobnega kolaža

Layerjeva hiša in kulturna četrt Kranja
28. 6. -13. 8. 2019

ODPRT POZIV ZA UMETNIŠKA DELA V TEHNIKI KOLAŽA

Layerjeva hiša napoveduje drugi festival sodobnega kolaža z osrednjo razstavo, delavnicami, predstavitvami in druženjem v kulturni četrti Kranja z domačimi ter mednarodnimi umetniki. KAOS prinaša razstavo sodobnih uporab kolaža in kopico spremljevalnih dogodkov.

▷ Poziv in povabilo umetnikom!

Layerjeva hiša vabi umetnike od daleč in blizu, da sodelujejo na pozivu festivala sodobnega kolaža KAOS. Na pozivu iščemo dela za osrednjo razstavo festivala KAOS, ki bo v Galeriji Stolpa Škrlovec.

Poziv se odpre s 1. aprilom in zaključi 8. maja 2019.

▷ KAKO SE PRIJAVITI?

Čas prijav: 1. 4. – 8. 5. 2019
Zadnji rok za prijave: 8. maj 2019, do 19.00

Obrazec za spletno aplikacijo najdete tukaj:
https://layer.si/kaos/si/poziv-in-povabilo-umetnikom/

▷ Smernice za vaše umetniško delo:

Vaše delo mora biti ustvarjeno v zadnjih treh letih. K sodelovanju vabimo vse umetnike z afiniteto do kolaža. Sprejemamo dela v tehniki kolaža iz raznolikih materialov in likovnih zvrsti, edina omejitev je velikost, umetniško delo je lahko široko največ 60 cm.

Tema druge izdaje našega festivala so “Ostanki”. Delo lahko izbrano temo obravnava na povsem poljuben način. Prijavite lahko največ ENO delo.

Ostanki niso le drobci ali koščki razcefranega papirja.
Ostanki so tudi čas, ki utripa pred nami,
so koščki zbitega zrcala naše podobe,
so drobnarije, pozabljene na zaprašenih policah,
so spomini preživetih dni ujeti v sliko.
Ostanki so tako veliko več – tisto več, iz česar ustvarimo kalejdoskop spominov, čustev, želja …
Kalejdoskop ostankov tako postane izbor tistega, čemur smo se morda želeli odreči, zavestno odstraniti.
Včasih ostanki vendarle nenamerno pristanejo na prašnih in prepišnih policah.
Nekaterih nikoli zares ne zavržemo in umetnost je tista, ki jih zmore obuditi, reinkarnirati in iz njihovih zgodb splesti povsem novo poezijo.

Žirija bo avtorje izbrala med 9. 5. in 14. 5. 2019.

Rezultati bodo objavljeni 15. 5. 2019 na spletni strani:
https://layer.si/kaos/si
Izbrani umetniki bodo obveščeni preko elektronske pošte.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila