Kinetičnost keramike – lupljenje večplastnosti (ne)gibnega

petek, 21. 04. 2023
- sobota, 20. 05. 2023
Layerjeva hiša
ΠR KVADRAT RAZSTAVA SODOBNE KINETIČNE KERAMIKE Kranj / 21. 4.–20. 5. 2023

Keramika in kinetika, na prvi pogled nezdružljiva koncepta v četrti ediciji razstave sodobne kinetične keramike Πr kvadrat, ki bienalno predstavlja razmisleke o gibkosti negibnega – keramike. Keramika s svojo tradicijo pogosto zasidra tradicionalno, zaprto razmišljanje o potencialih medija samega. Poudarjanje mojstrstva, obvladovanje materiala, ki se izkazuje v perfektnem, brez napake oblikovanem produktu. Pa je res tako? Kinetičnost zaznamuje materijo že s samim nastankom. Brezčasno razpadanje sedimentnih kamenin, njihovo mešanje, gnetenje, ponovno razkrajanje, izplakovanje in nalaganje glinencev, plasti za plastjo rodi arhetipsko materijo, ki je tako živa, da so jo starodavne kulture celega sveta povezovale z izvorom človeka. Glina se nadalje kontinuirano premika in giba pod impulzi ustvarjalčeve roke. Zaznamujejo jo naše geste – dajo ji novo obliko, nov pomen, novo vlogo. Kinetičnost se, po naravi materiala samega, nadaljuje z odzivanjem materije na samo okolje. Sčasoma se bo glina, v suhi atmosferi, pričela sušiti. Iz gibke materije postaja vedno le bolj toga, krhka. V tem stanju bo odlomljena, razmočena ali zbrušena, zavzela bo nove oblike in omogočila nove izraze. Žganje je nadalje edini pristop, ki glini odvzame povratek v primarno stanje in jo preobrazi/transformira v keramiko, trdo vitrificirano skorjo, ki se upira našim prizadevanjem po preoblikovanju. Cikel kinetičnosti materije se na tej točki zaokroži. Pa se res?

Črepinja, posledica grobe intervencije v keramiko, postane večplasten dokaz o dvoumni (ne)kinetičnosti keramike. Keramika, ki svoje forme ne more spreminjati, vsekakor ne tako kot določeni drugi materiali, ki ob vzpostavitvi akcija-reakcija / vzrok-posledica, vzbudijo kinetične karakteristike. Zlom tako lahko razumemo kot nefleksibilnost materiala, kot faktično negibčnost. V tehnicističnem smislu in tradicionalnem razumevanju črepinja ali razpoka predstavljata nespretnost, napako v procesu dela z materialom. Sočasno lahko vzpostavimo tudi drugačen zorni kot in črepinjo lahko razumemo ravno kot zmožnost preoblikovanja materiala, iz ene oblike v drugo. Večplastnost interpretacij črepinj lahko analiziramo v več delih, prisotnih na pričujoči razstavi. /…/

- doc. Kristina Rutar, kuratorka razstave

 

R A Z S T A V E

 

Galerija Layerjeve hiše

Lara Žagar: Re-teraformiranje

Miha Livk, Jera Dacar, Rilind Beqolli: Antropogrom

Tanja Goršič Gabrijelčič: Črvine časa

 

Galerija Mahlerca

Lana Pastirk: Nove ptice

 

Medprostor

Meta Mramor, Brigita Gantar: Raz-bitje

 

Galerija Janez Puhar – Stolp Škrlovec

Kristina Rutar: Avtomatizem materije

Špela Šedivy: V dosluhu

Louise Winter: Brez naslova

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila