Kolaž terapija

sobota, 29. 06. 2024
| 18:00
- sobota, 29. 06. 2024
| 19:30
Splet

// ENG below //

Pogovor bo potekal v angleščini.
Vstop je prost, prijavo nam sporočite na art@layer.si.

 

POVEZAVA DO POGOVORA: https://meet.google.com/gmp-htif-zrx (začnemo v soboto, 29. 6., ob 18h)

 

Vabljeni na predstavitev knjig Kolaž terapija (Collage -Snipping the strees away) in Collage to change the world priznane kolažistke Rebeke Elizegi. V pogovoru z umetnico se bomo osredotočili predvsem na izrazne in terapevtske možnosti kolažne tehnike. Vse kar potrebujete je računalnik in povezavo na javljanje v živo iz Barcelone.

Rebeka Elizegi je vizualna umetnica in grafična oblikovalka, ki je diplomirala na šoli za umetnost in oblikovanje Massana v Barceloni. Kolaž je umetniški medij, ki ga uporablja za razvijanje svojih del malega, srednjega in velikega formata, pri čemer uporablja klasično ročno tehniko kolaža in raziskovanje raznolikih materialov. Ženska figura zavzema pomembno mesto v njenem delu, čeprav se osredotoča tudi na vprašanja, kot so raznolikost spolov in druga družbena vprašanja. Stalnica njenega dela so tudi podobe teles; Telo razume kot prostor, ki tlači, zaznamuje, stigmatizira z barvo, starostjo ali spolom, kar je tako pogosto razlog za podreditev in ki se ga skozi svoje kompozicije poskuša osvoboditi. Vzporedno z razstavami, ki imajo umetniški in osebni značaj, so njeni kolaži ilustrirali tudi številne naslovnice knjig in revij ter plošče in plakate. Izdala je več ilustriranih knjig v tehniki kolaža in je avtorica knjig Collage Therapy in Collage by Women (Hoaki Books), Collage Creativo (Alma Editorial) in Collage to Change the World (BIS Publishers).

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EN _ _ _ _ _ _ _

 

Online artist talk with Rebeka Elizegi (ES)

The talk will be held in English.
Entry is free, let us know that you are coming at art@layer.si.

YOU CAN JOIN US BY CLICKING THIS LINK: https://meet.google.com/gmp-htif-zrx (start June 29, 6 p.m.)

 

You are invited to the presentation of the books Collage- Snipping the stress away and Collage to change the world by the collage artist Rebeka Elizegi. Talk will be focused on the expressive and therapeutic capacity of the collage technique. All you need is a computer and a connection to be part of the talk.

Rebeka Elizegi is a visual artist and graphic designer graduated from the Massana School of Art and Design in Barcelona. Collage is the artistic medium she uses to develop her small, medium, and large format pieces, applying the classic manual collage technique and the exploration of diverse materials. The female figure occupies an important place in her work, although she also focuses on issues such as gender diversity and other social issues. Images of bodies are also a constant in her work; The body understood as a space that oppresses, marks, and stigmatizes by color, age, or gender, which is so often a reason for submission, and which she tries to liberate through her compositions. In parallel to exhibitions, which have an artistic and personal character, her collages have also illustrated many book and magazine covers, as well as records and posters. She has published several illustrated books using the collage technique and is the author of the books Collage Therapy and Collage by Women (Hoaki Books), Collage Creativo (Alma Editorial) and Collage to Change the World (BIS Publishers).

 

PROGRAM OF KAOS 2024

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila