Lovro Kranjc: vsi drugačni_vsi enakopravni (2023)

četrtek, 10. 08. 2023
| 20:00
Globus

Predstava / performas študentov Fakultete za dizajn na Globusu

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

vsi drugačni_vsi enakopravni / all different_all equal (2023)

 

Študenti / Students: ZALA EKART, KARIN GLAVINA, LOVRO KRANJC, AIDA MUSTAFIĆ, KLARA SLEMENŠEK, GEJA ŠUŠTERŠIČ, MAŠA VAJD, ANEJA VAUPOTIČ, NATALIJA VRHOVNIK
Mentorici/ Mentors: izr. prof. Tanja Devetak, gostujoča predavateljica prof. Ljiljana Petrović
Strokovna sodelavka / Expert collaborator: Lidija Rotar
Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, smer Moda in tekstilije, 1. letnik / Faculty of Design, an independent higher education institution, Department of Fashion and Textiles, 1st year

 

 

Konceptualna zasnova izhaja iz kratkega zbiranja in soočenja idej. Vsak od študentov je imel na voljo minuto, da zapiše deset besednih asociacij na besedo migracije. Besede, ki so se najbolj pogosto in največkrat pojavljale, so študenti vzeli za osnovo skupnega miselnega vzorca. Na licu in hrbtni strani filca so z mešanimi tehnikami besede prenesli v vizualne oblikovalske prispodobe. Ustvarjene forme se opirajo na princip ničnega odpadka.

The concept for this work is based on a brief collection and confrontation of ideas. Each student had one minute to write down ten associations for the word “migration”. The words that appeared most frequently and repeatedly were taken by the students as the basis for a shared thought pattern. Using mixed techniques, they transferred these words into visual design metaphors on the front and back of the felt. The created forms are based on the principle of zero waste.

 

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila