Matevž Jeran: Nova trajnostna prehranska politika

sreda, 22. 05. 2019
| 19:00
Stolp Škrlovec

Matevž Jeran: Nova trajnostna prehranska politika

Predavanje

Stolp Škrlovec

Sreda, 22. maj, ob 19h

Varne meje zmogljivosti našega planeta smo ljudje presegli na naslednjih štirih področjih: 1) raba tal, 2) upad biotske raznovrstnosti in porušeno stanje ekosistemov, 3) porušena dušikov in fosforjev krog, 4) podnebne spremembe. Predavanje se bo osredotočalo na problematike živinoreje, užitne odpadne hrane, uvažanje krme in hrane, komunalnih odpadkov in fosilnih goriv: Kaj najbolj ogroža trajnostni razvoj Slovenije in čemu se odgovorni organi pozabljajo posvečati? Matevž Jeran, magister inženir prehrane, je soavtor odprtega pisma vladi, ki poziva h konkretnim spremembam na področju trajnostno zasnovane prehranske politike.

Predavanje je v sklopu majskega programa Layerjeve hiše Zelena koreNit.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila