Ljubav reče greva

Nina Dragičević: Ljubav reče greva [Mesto žensk]

petek, 10. 09. 2021
| 20:00
Češnjev vrt Layerjeve hiše

Vstop je prost.

Ljubav reče greva (Založba ŠKUC, 2019) je pesniška knjiga Nine Dragičević, ki jo poznamo tudi kot prozaistko, esejistko, skladateljico in sociologinjo; kot ustvarjalko, ki deluje na več področjih umetniškega in teoretskega izražanja. Pričujoči dogodek je predstavitev sinteze umetnostnih in mišljenjskih zvrsti, od lirskih utopitev v ljubezen, pa do natančnih analiz sodobnih družbenih patologij – skozi zvočno interpretacijo Žige Jenka ter glasovno interpretacijo Anje Novak in same avtorice.

Avtorica in izvajalka: Nina Dragičević;

izvajalca: Anja Novak, Žiga Jenko
oblikovanje luči: Špela Škulj;
tehnično vodstvo predstave: Martin Lovšin;
produkcija: Nina Dragičević;
organizacija postprodukcije: Mesto žensk v sodelovanju z: Bunker – Stara mestna elektrarna.
Podpora: Ministrstvo za kulturo, Mesna občina Ljubljana.
N i n a  D r a g i č e v i ć je književnica, skladateljica in doktorica sociologije. Je avtorica petih knjig: Kdo ima druge skrbi (2014), Slavne neznane (2016), Med njima je glasba (2017), Ljubav reče greva (2019) in To telo, pokončno (2021). Njeni teksti so bili prevedeni v angleški, nemški, češki in španski jezik.
Avtorica je članica in sodelavka Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN. Nina je tudi avtorica več elektroakustičnih kompozicij in zvočnih instalacij. Leta 2016 je izšel njen album Parallelax, leta 2019 pa album z elektroakustično opereto Gospa, tega v realnosti ni. Njena zvočna in glasbeno-pesniška dela so bila predstavljena na mednarodnem festivalu Heroines of Sound (Berlin), v Spektrumu (Berlin), v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Galeriji Kapelica, Galeriji ŠKUC, na mednarodnem festivalu Sajeta, mednarodnem festivalu Živa književnost, Slovenskih dnevih knjige in drugod. Je tudi umetniška vodja Mednarodnega simpozijskega festivala Topografije zvoka in avtorica radijske oddaje Slavne neznane na Radiu Študent.
Dogodek bomo izvedli po navodilih NIJZ, ki bodo v veljavi 10. septembra.
____ ENG ____
Ljubav reče greva [Love Says Let’s Go] (ŠKUC Publishing House, 2019) is a poetry book by Nina Dragičević, also known as a prose writer, essayist, composer and sociologist; as an artist creating in several fields of artistic and theoretical expression. This event is a presentation of a synthesis of artistic and thought genres, from lyrical immersions into love to thorough analyses of contemporary social pathologies – through sound interpretation by Žiga Jenko and vocal interpretation by Anja Novak and the author herself.
Author and performer: Nina Dragičević;
performers: Anja Novak, Žiga Jenko;
produced by: Nina Dragičević;
light design: Špela Škulj;
technical direction: Martin Lovšin;
postproduction by: City of Women in co-operation with: Bunker – Old Power Station.
Supported by: Ministry of Culture, City of Ljubljana.
N i n a  D r a g i č e v i ć  (1984) is a composer, sound artist, and a writer. She holds a PhD in Sociology. Nina is the author of four books: a novel Kdo ima druge skrbi (2014), and two essayist monographs – Slavne neznane: Zvočne umetnice v konstrukciji družbe (2016, en. Famous Unknowns: Women sound artists in construction of society), Med njima je glasba: Glasba v konstrukciji lezbične scene (2017, en. The music between them: Music in construction of lesbian communities) and Ljubav reče greva (2019), and To telo, pokončno (2021). Her texts were translated into English, German, Czech, and Spanish. Nina is a member of the Slovenian Writers’ Association and PEN Slovenia.
She is the author of numerous electroacoustic compositions and sound installations. In 2016 her album Parallellax (Kamizdat Records) was released, and her second album Ma’am there is no such thing in reality came out in 2019 on the same label. Her sound works were presented at Spektrum (Berlin), Kapelica Gallery, ŠKUC Gallery, Sajeta Art & Music Festival, Cirkulacija2, Slovenian Writers’ Association, AKC Metelkova, Tovarna Rog, Radio Slovenia, Radio Študent etc.
Nina is the artistic director of the Topographies of Sound International symposium-festival, co-editor at the Idiot literary magazine, and the author of Famous Unknowns radio show at Radio Študent.
The event will be organized according to the requirements of the National Institute of Public Health of Slovenia, which will be valid on Friday, September 10, 2021.
foto: Nada Žgank

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila