Brina Bratož, Izabel Čebokelj, Kaja Čotar, Neža Dapčevič, Oja Flis, Nika Godec, Klara Kališnik, Martin Kaluža, Judita Kociper, Tia Krašovec, Eva Križaj, Ana Križnar, Gašpar Marinič, Zoja Muhič, Marija Okršlar, Anže Orešnik, Staša Rituper, Ela Rozina, Lenart Šolar, Nika Švab, Ester Vaceva, Lara Valič, Pia Wallner, Gabrijela Lara Zlatnar, Maja Zupanc, Eva Zupančič
petek, 12. 06. 2020
- nedelja, 5. 07. 2020
Layerjeva hiša, Stolp Škrlovec, Medprostor, Vovkov vrt, Češnjev vrt
Nitne strukture x Kranj (2019/2020)
Lokacija: Layerjeva hiša, Stolp Škrlovec, Medprostor, Vovkov vrt, Češnjev vrt
Brina Bratož, Izabel Čebokelj, Kaja Čotar, Neža Dapčevič, Oja Flis, Nika Godec, Klara Kališnik, Martin Kaluža, Judita Kociper, Tia Krašovec, Eva Križaj, Ana Križnar, Gašpar Marinič, Zoja Muhič, Marija Okršlar, Anže Orešnik, Staša Rituper, Ela Rozina, Lenart Šolar, Nika Švab, Ester Vaceva, Lara Valič, Pia Wallner, Gabrijela Lara Zlatnar, Maja Zupanc, Eva Zupančič
Študenti 1. letnika smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Mentorici: prof. Marija Jenko, asist. mag. Arijana Gadžijev
V Kranju so tekstilne dejavnosti, med njimi vrvarstvo, sitarstvo, pletenje, usnjarstvo, platnarstvo, barvarstvo in tiskarstvo, pustile svoje sledi. Te sledi še dandanes družijo Kranjčane in navdihujejo umetnike, ki s svojim delom na različne načine oživljajo kranjsko tekstilno izročilo. Lastnosti in pomeni tekstilnih materialov, tekstilne tehnike in tekstilni izdelki že sami po sebi predstavljajo dejstvo tekstilne umetnosti; tekstilije, povezane z drugimi mediji, materiali in vsebinami pa svoj pomen s tem še razširjajo in ga plemenitijo.
Študenti so pri svojih projektih izhajali iz temeljne tekstilne tehnike: vezenja, ki je zelo blizu risbi, likovni tehniki. V povezavi s Kranjem so vsak zase, v paru ali skupini študirali, kako povezati vezenje z arheologijo in zgodovino Kranja, z razvojem mesta, arhitekture in Plečnikom, s kulturo, knjižnico, Prešernom in gledališčem, z mlini na Kokri in splošnim tehnološkim napredkom, s posebnostmi posameznih tekstilnih obrti, ki so prerasle v ogromne tovarne in z naravo, ki je v Kranju drugačna kot drugod. Nekatere so navdušile Plečnikove slepe arkade, Prešernov lik ali modrotisk, drugim pa so se v spomin vtisnila barvita karirasta sita iz konjske žime, debele mornarske vrvi iz Šinkovčeve vrvarne in velika lesena mlinska kolesa.
Naslovna tekstilija: Pia Wallner: Fleksiforme, Oblikovanje tekstilij in oblačil, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Mentorici: prof. Marija Jenko, asist. mag. Arijana Gadžijev

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila