Črtomir Frelih

Pari

sreda, 18. 07. 2012

Črtomir Frelih se je rodil 20. avgusta 1960 na Nomenju v Bohinju. Na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost je diplomiral leta 1985, na Oddelku za grafiko pri profesorju Zvestu Apolloniju.

Specialistični študij grafike je zaključil leta 1990 pri profesorjih Zvestu Apolloniju in Branku Suhyju in bil v tem času tri leta asistent na oddelku za grafiko ALU. Leta 1992 je na ALU prejel priznanje pomembnih umetniških del. Magisterij znanosti s področja likovne didaktike je opravil leta 1997. Je izredni profesor za risanje in grafiko na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Dejaven je kot inventiven likovni ustvarjalec, teoretik in pedagog.  Je avtor številnih člankov s področja likovne umetnosti, likovne teorije in likovne pedagogike. Prejel je več nagrad in priznanj. Na področju grafične tehnologije je razvil in uveljavil nekatere nove postopke kolagrafije. Redno se udeležuje pomembnih mednarodnih selekcioniranih razstav risbe in grafike. Je soavtor umetniških projektov, med drugim je v letih 1995/1996 vodil mednarodni projekt INTART »Pokrajina in njena podoba« in soustanovitelj strokovne revije Likovna vzgoja ter soavtor znanstvene monografije »Ustvarjalni učitelj« (Debora, 2006, Ljubljana). Sodeloval je kot soavtor koncepta in projekta Risba na slovenskem 1940-2009 v Mestni galeriji in Narodni galeriji v Ljubljani (2009), pri monografski razstavi in zborniku o Milanu Butini (Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, 2009/2010) in na simpoziju mednarodne likovne delavnice »Slovenija odprta za umetnost«, Sinji vrh (2010). Prav tako je soorganizator simpozija »Likovno / vizualno«, Ljubljana (2011) in soavtor osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov s področje likovne vzgoje. V teoretskem opusu je letos izšla knjiga »Likovno / vizualno – Eseji o likovni in vizualni umetnosti«, ki jo je uredil skupaj z Jožefom Muhovičem. Do sedaj je imel preko 70 samostojnih razstav in je sodeloval na 240 skupinskih razstavah doma in v tujini. Živi in ustvarja v Radomljah in Bohinju.

crtomir.frelih@pef.uni-lj.si
041 – 966 939

Slikar Črtomir Frelih je v svojih delih globok raziskovalec človeka. Dejstvo, zaradi katerega se nas vse njegove slike vznemirljivo dotaknejo, najdemo tudi v  njegovih razmišljanjih o opusu Pari, ki ga predstavljamo v Layerjevi hiši: »Do ciklusa »Pari« (2009-2010) sem v svojem delo figuro upodabljal skoraj izključno v ednini. Eksistencialna vprašanja niso potrebovala »drugega« za spraševanje in odgovarjanje. Z uvedbo para pa se je celoten zorni kot popolnoma spremenil; naenkrat ni bila več pomembna figura sama, marveč »tisto vmes«. Pari so bili vedno v nevarnosti, da nastopajo na odru slikarske uprizoritve in nastane gledališka ilustracija. Temu sem se izognil tako, da sem jih likovno razgradil do te mere, da se lahko povezujejo na nivoju barve in oblike. Tako šele mi je uspelo najti formulacijo, kjer pari govorijo v avtonomni likovni govorici in niso zavezani literarnim vsebinam. Vse, kar se z njimi dogaja, je zabeleženo v linearnih in piktoralnih strukturah, in te šele povedo, kako je z njimi (z nami?).«

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila