Poziv za razstavljanje gorskih in morskih zinov

četrtek, 7. 02. 2019
- ponedeljek, 6. 05. 2019
Layerjeva hiša

ENG

Deadline for applications: May 6th 2019

Curators: Urška Alič (SI) and Bruno Butorac (HR)

International festival of contemporary collage KAOS, which is organized by Layer house from June 28th to August 13th 2019, invites artists, designers and visual artists to collaborate on exhibition of mountain and sea zines. Exhibition will be part of the bigger art project of Festival KAOS with more than 100 participating international artists. Opening of the zines exhibition will be in Mahlerca gallery in Layer house in the city of Kranj on Tuesday July 2nd. Zines exhibition will be hosted also in gallery SKC in the city of Rijeka in Croatia.

✿✿✿✿✿

SLO

 

Rok za prijave: 6. maj 2019

Kuratorja: Urška Alič (SI) in Bruno Butorac (HR)

Mednarodni festival sodobnega kolaža KAOS, ki ga organizira Layerjeva hiša od 28. junija do 13. avgusta 2019, vabi umetnike, oblikovalce in vizualne ustvarjalce k sodelovanju na razstavi gorskih in moskih zinov. Razstava bo del velikega razstavnega projekta festivala KAOS, na katerem sodeluje čez 100 mednarodnih umetnikov. Odprtje razstave zinov v Sloveniji bo v galeriji Mahlerca Layerjeve hiše, Kranj v torek, 2. julija. Razstava bo od 3. do 15. septembra 2019 gostovala v galeiji SKC na Reki, Hrvaška.

Artists from all around the world can apply to open call. Applied zine has to follow some criteria (for enthusiasts like you this is more a creative challenge) as follows:
→ Zine has to be of a smaller scale (up to 40 pages) and in smaller dimensions (up to A5)
→ Zine has to be made in collage technique (your chosen mixed technique is optional, also it’s your decision to choose between digital and analog collage)
→ Zine should address themes connected to mountains OR sea

Applied zines on mountain themes will be selected by Urška Alič, Master of graphic engineering. She works in the field of graphic design and screen printing and is an active member of Riso Paradiso Collective. She lives and works in the foothills of Alps, in Jereka village close to Lake Bohinj.

Applied zines on sea themes will be selected by Bruno Butorac. He works in the field of screen printing, illustration, collage and zines. In the free time he likes to dip his legs in the sea and reads Greek drama plays. He lives on the Adriatic coast in the town of Bakar close to Rijeka.

Zines should be sent until May 6th on the following address: Layerjeva hiša, Tomšičeva 32, 4000 Kranj with postscript: FOR MOUNTAIN AND SEA ZINES OF FESTIVAL KAOS. Together with zines you should send also the following data: name, surname, contact number, email address, title of the zine, CV in 100 signs and 100 signs long description of the zine. Very important – please make it clear if it is a mountain zine or sea zine. Attention – we don’t send zines back to you (but you are very welcome to visit us on the Festival of collage KAOS between June 28th and August 13th 2019, in the opposite case zines will become part of the library of zines in Layer house). We will send the catalogue KAOS 2019 to all authors of selected zines to author’s address and on author’s expanses.

✿✿✿✿✿

Na odprt poziv se lahko prijavite ustvarjalci z vsega sveta, prijavljen zin pa mora slediti nekaterim omejitvam (ki so za entuziaste, kot ste vi, seveda zgolj izzivi), in sicer:
→ zin naj bo manjšega obsega (do 40 strani) in manjše dimenzije (do a5),
→ zin naj bo ustvarjen v tehniki kolaža (mešana tehnika, ki se je boste lotili, je poljubna, prav tako se sami odločate med digitalnim in analognim kolažem) in
→ zin naj nagovarja tematiko gora ali tematiko morja.

Selekcijo prispelih zinov na temo gora bo opravila Urška Alič, magistra grafična inženirka, ki deluje na področju grafičnega oblikovanja in sitotiska. Je članica kolektiva Riso Paradiso. Živi in dela pod Alpami, v vasi Jereka poleg Bohinja.

Selekcijo prispelih zinov na temo morja bo opravil Bruno Butorac, ki se ukvarja s sitotiskom, ilustracijo, kolažem in zini. V prostem času namaka noge v morje in bere dela grških tragedij. Živi ob Jadranski magistrali v vasi Bakar poleg Rijeke.

Svoje zine nam do 6. maja pošljite na naslov Layerjeva hiša, Tomšičeva 32, 4000 Kranj, s pripisom ZA MORSKE IN GORSKE ZINE FESTIVALA KAOS. Z zinom pošljite še podatke: ime, priimek, telefon, email, naslov zina, 100 znakov dolg življenjepis avtorja in 100 znakov dolg opis zina. NUJNO označite še, kam zin spada – med gorske ali med morske zine. Pozor: zinov ne pošiljamo nazaj (lahko pa nas pridete obiskat na festivalu kolaža med 28. 6. in 13. 8. 2019, v nasprotnem primeru bodo postali del knjižnice zinov v Layerjevi hiši). Avtorjem izbranih zinov bomo poslali katalog KAOS 2019 na vaš naslov na vaše stroške. S prijavo na razpis se s pogoji poziva strinjate.

www.layer.si
www.kaos.layer.si

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila