Jana Anderluh Kresnička
petek, 14. 11. 2014

Razstava, ki je nastala na pobudo Društva arhitektov KRARH in Zavoda Carnica, želi opozoriti na prostorsko problematiko Kranja ter ponuditi idejne rešitve in predloge, ki so jih v preteklih letih razvili študenti ljubljanske in mariborske Fakultete za arhitekturo ter Oddelka za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti.

Razstava obsega izbor sedmih diplomskih del na temo arhitekturne in urbanistične prenove Mestne občine Kranj – od infrastrukturnih projektov, kulturnih ustanov, poslovno-stanovanjskih struktur in športnih objektov do zasnove celotne stanovanjske soseske in zelenega sistema mesta.

Izbrani projekti s svojo raznolikostjo -tako vsebinsko kot oblikovno- nudijo vpogled v miselni proces (bodoče) stroke ter hkrati predstavljajo nabor svežih zamisli, ki bi popestrile podobo mesta in izboljšale kvaliteto življenja njegovih prebivalcev.

Razstava želi hkrati s predstavitvijo projektov tudi vzpodbuditi prebivalce in predstavnike mestnih oblasti k razmišljanju o tovrstni problematiki.

Avtorji razstavljenih projektov:

  • Kresnička-Jana Anderluh: Projektna študija nogometne tribune v Kranju
  • Eva Bajec: Prenova palače Egkh (Petrčkove hiše) v Kranju
  • Vita Kobal: Poslovno-stanovanjska struktura ob obzidju Kranja
  • Martina Marčan: Koncertna dvorana z glasbeno šolo v Kranju
  • Aleš Peternel: Urbanistična in arhitekturna zasnova potniškega centra Kranj
  • Klemen Podjed: Idejni načrt modularnih vrstnih hiš v Britofu pri Kranju
  • Blanka Šparovec: Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila