petek, 4. 11. 2016
- sreda, 23. 11. 2016
Galerija Layerjeve hiše
Razstava mlade ptujske umetnice, ki ustvarja v tehniki rezljanja papirja. Pisalo, čopič ali svinčnik je zamenjala za skalpel. Njena dela predstavljajo abstraktne vzorce, ki izhajajo iz geometrije v naravi. 
Motivika del izvira predvsem iz naravnih pojavov (gibanje vode, geometrija v naravi), ki se preoblikuje v lasten jezik. Vzorci, ki nastanejo, so abstraktni, vendar lahko gledalca popeljejo v območje geometrije ter hkrati k organskosti narave.
Dela so minimalistična, ustvarjena z mehaničnim ponavljanjem zarez v različne monokromne papirne materiale. Uporabljen je samo en znak (romb/karo), ki je nanizan drug poleg drugega tako, da tvori večjo podobo. Znak se preoblikuje, veča ali manjša, ter spreminja smer na ploskvi. S ponavljanjem sam znak ali proces, v katerem nastaja, pridobi na svoji moči v prostoru, ki ga zapolni, v podobi, ki jo ustvari, ali v številki, ki jo predstavlja. Dela raziskujejo to zaznavno moč kopičenja preprostih elementov.
Ustvarjanje v tehniki rezljanja papirja se je začelo z rezljanjem narisanih ponavljajočih vzorcev črt, krogov in podobnih likov iz papirja. Pisalo je v ustvarjalnem procesu zamenjal skalpel, ki zareže v slikovno površino. Tak način dela onemogoči možnost razveljavljanja; vsaka poteza je odločitev. Mehanično ponavljanje istih gibov na nek način postane meditativno in stanje zavesti med procesom avtomatsko. Sam ustvarjalni proces tako zahteva veliko časa; če za narisano črto potrebujemo samo eno potezo, pri tej tehniki za vidno zarezo potrebujemo dve. Luknje, ki tako nastanejo v papirju, povzročijo prehajanje podobe v polje tridimenzionalnosti. Skozi zareze prehaja svetloba, ki ustvarja novo sliko v njeni senci. Dela tako prehajajo iz ploskovitosti v prostor in nazaj.
BLAŽKA KRIŽAN, rojena leta 1990 na Ptuju. Diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani – smer slikarstvo (2012). Študij zaključuje na podiplomskem programu, smer slikarstvo. Svoja dela je predstavila na razstavah, ALUO LXX. Preteklost, sedanjost, prihodnost, Galerija Jakopič, Ljubljana (2016);  V prostor, Objekti 2015, Bežigrajska galerija 1, Ljubljana (2016); Trans-form, Galerija Constantin Brancusi, Bukarešta (2014).

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila