Spletni simpozij o dediščini, trajnostnih pristopih in tekstilu

torek, 1. 06. 2021
- sreda, 2. 06. 2021
spletna platforma Zoom
BIEN 2021
Bienale tekstilne umetnosti
Kranj, Radovljica, Škofja Loka
26. 5.–14. 8. 2021
DATUMA: 
Torek, 1. junij od 10h do 13h
Sreda, 2. junij od 10 do 13h
SODELUJOČI: 
Artemis Papageoriou (GR), Katerina Zachou (GR), Chiara Bonfignoli (IT/IR), Jan Bejšovec (DE), Darja Rant (SI), Marija Jenko (SI), Anja Jerčič Jakob (SI), Mateja Golež (SI), Urška Mihevc (SI), Darja Malešič (SI), Mateja Benedetti (SI), Andreja Špegel (SI), Nina Vastl (SI), Maja Modrijan (SI), Aleksandra Lobnik (SI), Marija Gorjanc (SI), Tatjana Rijavec (SI), Jasmina Ferček (SI)
PROGRAM:
Dvodnevni simpozij bienala tekstilne umetnosti BIEN predstavlja prakse in avtorje, ki delujejo na področju tekstila.
Prvi dan simpozija bo z izjemo zadnjih dveh predstavitev potekal v angleškem jeziku, drugi dan pa bo v celoti v slovenskem jeziku.
Prvi dan simpozija predstavlja teme, ki delujejo na polju tekstilne dediščine, drugi dan pa se osredotoča na trajnostne pristope v tekstilu, in sicer v praksi in raziskovanju. Prvenstveno je namenjen študentom tekstila, oblačil in notranje opreme, s široko odprtimi temami, ki posegajo tudi na področje dediščine, zgodovine, podjetništva, trajnosti ter dobrih praks iz Slovenije in tujine pa nagovarja tudi širše občinstvo.
Spoznali bomo ustvarjalke Bienala Zahodnega balkana, ki se posveča tekstilni dediščini Grčije in sosednjih držav. Svojo leta 2019 izdano knjigo o vzponu in padcu tekstilne industrije na Balkanu bo predstavila Chiara Bonfiglioli, v 20. stoletju nas bo obdržal tudi berlinski umetnik Jan Bejšovec, ki raziskuje vzhodnonemške socialistične tkanine. Posvetili se bomo tudi domačim praksam. Darja Rant bo predstavila tekstilne grafike iz litijskega rudnika Sitarjevec, interdisciplinarne raziskovalke Mateja Golež, Marija Jenko in Anja Jerčič Jakob pa bodo predstavile projekt Globina slojev, ki se v obliki razstava predstavlja tudi na bienalu BIEN 2021 ter raziskuje platna slikarja Leopolda Layerja. Prvi dan bo zaključila Urška Mihevc iz Heritage Lab-a, inkubacijskega programa, ki po korakih razvija potenciale lokalne kulturne dediščine.
Drugi dan simpozija je posvečen trajnostnim pristopom. Spoznali bomo ustvarjalke, umetnice in podjetnice Darjo Malešič, Matejo Benedetti in njeno znamko Benedetti Life, Andrejo Špegel, Nino Vaslt in Majo Modrijan z znamko Destilator. V prvem delu bodo predstavitve posvečene primerom, ki trajnostne pristope uporabljajo v svoji praksi. Nadaljevali bomo s primeri iz raziskovanja, Aleksandra Lobnik bo predstavila delovanje na področju recikliranja tekstilnih materialov, Marija Gorjanc trajnostno barvanje tekstilij, Tatjana Rijavec pa bo predstavila pot od odpadkov živilske industrije in odpadne plastike do visoke mode. Simpozij bo zaključila Jasmina Ferček iz studia Oloop, ki bo predstavila uporabo tekstila v terapiji z umetnostjo.
Organizacija: Zavod Carnica, Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem, in Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila