Alberto García-Alix

SVETLOPISANI DNEVI | Atipično

sreda, 6. 11. 2019
| 19:00
Železniška postaja
Nepomemben, originalen, uporniški, vedno radoveden.
Alberto García-Alix nikoli ni kukal skozi vrata, nikoli ni opazoval odsevov v ogledalu ali reprodukcij, nikoli ni iskal rešitev ali odgovorov. Preprosto je vedno gledal naprej.
Fotografija ima lahko številne interpretacije, pomene, podnapise, zorne kote. Ampak lahko ima tudi pogum, solze in smeh, moč in strahove, dvome.
Vedno radodaren in zahteven hkrati, Alberto García-Alix nikoli ni tvegal. Preprosto je sledil manj uhojeni poti. Na svojem motorju, brez da bi se kadarkoli ozrl, ga je edino skrbelo, da mu bo nekoč zmanjkalo bencina.
Mesto Kranj in Layerjeva hiša sta počaščena, da na železniški postaji, ki jo vsak dan preči na tisoče ljudi, razstavljata magično delo Alberta García-Alixa.
Popotniki in avanturisti dobrodošli!
Več o Svetlopisanih dnevih: https://layer.si/svetlopis/
Foto: Alberto García-Alix
+++++++++++ EN
HYALOTYPICAL DAYS | Festival of Photography
Atypical Series
Kranj Trainstation
6. 11. –
Alberto García-Alix
Opening: Wednesday, November 6th
Irreverent, original, resilient, forever curious.
Alberto García-Alix never peeked through doors or mirrors, never looked for reflections or reproductions, never looked for solutions or answers. He simply looked forward.
Photography can have multiple interpretations, meanings, subtitles, angles. But it can also have balls and guts, tears and laughter, strength and fears, doubts.
Forever generous and demanding in equal parts, Alberto García-Alix was never a risk taker.  He simply followed the road less travelled. On his bike, without ever looking back, only worried that he may one day be short of fuel.
The city of Kranj and Layer House are privileged and honoured to have a magical piece of Alberto García-Alix at the Train Station which thousands of people cross every single day and journey.
Travellers and Adventurers welcomed.
More about Hyalotypical Days: https://layer.si/svetlopis/hyalotypical-days/

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila