SVETLOPISANI DNEVI | Načini dialoga

četrtek, 7. 11. 2019
| 18:00
- sobota, 30. 11. 2019
Galerija Layerjeve hiše

Maria Vittoria Trovato, Monica Polcino, Luis Mileu, João Moreira, Blaž Pintar, Susana Rico, João Silva

Dialog je precenjen.

V današnjem času, ko se kompromis zdi preveč politično korekten in zlorabljen za promocijo pasivnosti, se imeti dve viziji, dva glasova, dva trenda, ki tečeta vzporedno eden z drugim, zdi skoraj preveč očitno. Živimo v času ega, individualnega izražanja in predvsem samospoštovanja. Ampak fotografija, čeprav osamljena v svoji pojavi, ima vedno dve strani. Na podoben način kot si katerikoli fotograf in njegov subjekt lahko prekrižata poti ter sovpadata ali se strinjata glede končnega izdelka, ima tudi umetnost dva obraza. Futuristična in avant-gardna, lenobna in umirjena, provokativna in samo-promocijska. Če je umetnost Noetova barka, je fotografija Pandorina skrinjica, ki lahko razkrije, kar drugi skrivajo.

Fotografija je tista, ki kaže grozote vojn, spreminjajoč značaj vremenskih ujem, veselje in bridkost rojstva in smrti, ustvarjanje in uničenje, modo in umazanijo, uspehe in poraze. Maria Vittoria Trovato je v Kranj, mesto, kjer se srečata dve reki, prišla po naključju in fotografirala lokalne prebivalce in pokrajino na način dialoga. Tako se njene fotografije Kranja in njegovih prebivalcev logično povezujejo s fotografijami drugih mest in ljudi po svetu od Monice Polcino, Joãa Moreire, Blaža Pintarja do Marie Anne Giordano. Reka Sava nasproti islandskim ravnicam, moški z upanjem v očeh nasproti moškega s spoštovanjem v očeh, močna ženska, ki je svetovno znani model nasproti sramežljivke, ki je nekoč sanjala o manekenski karieri v Parizu.

Načini dialoga. Življenje, vsaj malo razkrito.

- João Vilela Geraldo

Kuratorja: João Vilela Geraldo in Zala Orel
Produkcija: Layerjeva hiša

Več o festivalu Svetlopisani dnevi: https://layer.si/svetlopis/

Foto: Blaž Pintar

HYALOTYPICAL DAYS | Festival of photography

A Dialogue of Sorts

Layer House Galery

7. 11. – 30. 11.

Opening: Thursday, November 7th 6pm

Maria Vittoria Trovato, Monica Polcino, Luis Mileu, João Moreira, Blaž Pintar, Susana Rico, João Silva

A Dialogue of Sorts

Dialogue is overrated. In current times, where compromise seems to be too politically correct and doomed to promote inaction, having two voices, two visions, two trends running side by side seems almost too obvious. We live in times of ego and individual expression, and mostly of self-regard. But Photography, although lonely in appearance, always has two sides. In the same way that any Photographer and its subjects crash, coincide or compromise on the final print / version, art is somewhat double headed. Frontrunner and avant-garde, laid-back and lazy, provocative and self-promotional. If Art is Noah’s Arc, Photography is Pandora’s Box, being able to unveil what many hide, with consequences to match. It was Photography that showed the horrors of war, the unpredictable nature of weather, the joys and tears of birth and death, creation and destruction, fashion and filth, success and disaster.

Maria Vittoria Trovato came by chance to Kranj, the city where two rivers meet, and photographed its people and landscapes with a dialogue of sorts.  This is how her photos of the city and its people can make sense with photos of other cities and people around the world from Monica Polcino, João Moreira, Blaž Pintar and Maria Anna Giordano.

The Sava against the plains of Iceland, the man with hope in his eyes against the man with honour in his eyes, the strong woman who modelled around Europe against the shy woman who once dreamt of modelling in Paris.

A dialogue of sorts. A life, somehow sorted out.

Curated by: João Vilela Geraldo and Zala Vidali Orel

Produced by: Layer House

More about Hyalotypical Days festival: https://layer.si/svetlopis/hyalotypical-days/

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila