SVETLOPISANI DNEVI | Zlata ura

nedelja, 6. 10. 2019
- sreda, 30. 03. 2022
Prešernovo gledališče

Trenutek prej, sekunda zatem, natančno določen čas.

Nekaj, kar je nemogoče napovedati ali pripraviti. Nekdo ali nekaj, kar je unikatno, originalno, nepričakovano.

Svetloba, ki pronica skozi, igra senc, dragocen zaklad. To je zlata ura. Gesta, pogled, na nek način gibanje, verjetno tudi namera.

Nekaj univerzalnega in hkrati točno določenega. Nikoli opredelitev, vedno kljubovanje.

Premierna serija Zlata ura je na ogled v fojerju Prešernovega gledališča in predstavlja delo večkrat nagrajenih fotografov Tiaga Salesa inTomása Monteire. Na njunih fotografijah so igralci in umetniki, vključujoč magični spekter režiserja, igralca in scenarista Xavierja Dolana.

Kuratorja: Zala Orel in João Vilela Geraldo.

Več o Svetlopisanih dnevih: https://layer.si/svetlopis/

Foto: Tomás Monteiro

++++++++++ EN

HYALOTYPICAL DAYS | Festival of photography

Golden Hour Series

Prešeren Theatre Kranj

6. 11. – 30. 11. 2019

Tiago Sales and Tomás Monteiro

Opening: Wednesday, November 6th 7.30pm

The moment before, the second after, the precise timing.

Something you cannot predict or prepare. Something or someone unique, original, unexpected.

The light that shines through, a game of shadows, a treasured memory.

This is the Golden Hour. A gesture, a look, somehow a movement, probably an intention.

Something universal and at the same time particular. Never a definition, always a defiance.

The Golden Hour Series is presented at the Theatre of Kranj Foyer, premièring the work of award-winning photographers Tiago Sales and Tomás Monteiro, and featuring actors and artists, including the magical golden spectrum of Cinematographer Xavier Dolan.

Curated by: Zala Orel and João Vilela Geraldo.

More about Hyalotypical Days: https://layer.si/svetlopis/hyalotypical-days/

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila