Maruša Mazej

Svetovi

petek, 6. 10. 2017
- sreda, 18. 10. 2017
Galerija Mahlerca

Odprtje: petek, 6. oktobra, ob 19.uri

Serija fotogramov z naslovom Svetovi je nastala med eksperimentiranjem z materiali, ki so prepustni ali polprepustni za svetlobo. Z uporabo snovi kot so sladkor, led in črnilo je ustvarila površine in ozračja posameznih planetov, ki v medsebojni interakciji lebdijo znotraj nekega izmišljenega vesolja. Delo temelji na razmišljanju o svetu kot spletu navidezno neurejenih dogodkov, za katere se šele ob opazovanju s časovne distance izkaže, da vendarle delujejo po določenih zakonitostih in se sestavljajo v smiselno celoto. Vnaprej izbrane pravilne oblike planetov, pa tudi njihovi natančno določeni medsebojni položaji, so mi omogočili, da so površine in ozračja znotraj njih nastajala spontano. S tem je ustvarila kaotične celote, zamejene v pravilne oblike ter vpete v trdne kompozicije, kar jim od daleč daje videz urejenosti.

Pri nastanku serije jo je zanimala tudi vloga praznega prostora, ki je v dotičnem delu prisoten v obliki črnine. Praznino vidi kot ključen proces povezovanja elementov v celoto. Ustvarja namreč poseben prostor, ki ne služi zgolj kot podlaga, ampak omogoča tudi to, da se znotraj tega praznega prostora med posameznimi elementi svobodno vzpostavljajo raznoliki odnosi. In ker ti odnosi ter povezave nastajajo ravno v glavah opazovalcev, praznino dojema kot spodbudo za aktivno opazovanje dela, s tem pa na nek način tudi za posameznikovo soustvarjanje videnega.

Maruša Mazej, rojena 1995, je študentka unikatnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje dodiplomski program na področju keramike. Sodelovala je v skupinskih projektih, delavnicah in razstavah, med drugim: Razstava oddelka za unikatno oblikovanje na Univerzi Ljubljana (2015); Razstava oddelka za unikatno oblikovanje v galeriji Kult 3000 (2015); Botanični vrt, razstavljen skupinski projekt v okviru festivala Svetlobna Gverila (2016); Sodelovanje pri delavnici v okviru projekta Prijazni sovražnik – japonski dresnik in razstava končnih produktov, ki so v okviru delavnice nastali v Muzeju za Arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani (2015).

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila