ZADNJA VAJA - Zbornik naravovarstvene poezije

nedelja, 1. 03. 2020
Layerjeva hiša

Po zaključku vseslovenskega natečaja naravovarstvene poezije je na kulturni praznik v soboto, 8. februarja 2020, luč ugledal zbornik tridesetih pesnic in pesnikov, ki v svojih delih iščejo možnosti za manj sebično pozicijo človeka v sodobnem svetu, saj pesmi izpostavljajo željo po sobivanju, varstvu in zaščiti naravnih virov ter razširjajo idejo osnovne pravice do življenja na odrinjene Druge.

Zbornik želi opozoriti, da ima človeštvo danes čas le še za zadnjo vajo, za zadnji poskus trajnostnega bivanja in radikalne spremembe življenjskega sloga, sicer bo glavno vlogo na svetovnem odru v bližnji prihodnosti zavzela ekološka katastrofa. Kljub na prvi pogled svarečemu tonu zbornika pa je delo tudi apel življenju. Namreč tudi drznejše pesmi, ki govorijo o strahu, jezi in bolečini, izhajajo iz pozicije ljubezni in upanja – da je drugačna prihodnost še mogoča.

 

AVTORJI

Matic Ačko, Tanja Badalič, Ananda Boutoute, Mirjam Dular, Zdenka Gajser, Miša Gams, Nika Gradišek, Gal Grobovšek, Aleš Jelenko, Nina Jelovšek, Damjan Jenstrle, Nik Košar, Nina Kremžar, Anže Kutnjak, Nina Medved, Natalija Milovanović, Torishi Ookami, Aljaž Pestotnik, Neja Rakušček, Eva Ručigaj, Janez Sagadin, Veronika Šoster, Črt Štrubelj, Luka Šturm, Aljoša Toplak, Anamaria Varga Okorn, Tom Veber, Helena Zemljič, Neja Zorzut, Ana Žunič

 

SELEKCIJA

- Petra Kolmančič, urednica, pesnica, prejemnica Veronikine nagrade
- Bernarda Lenaršič, profesorica slovenščine in književnosti
- Irena Štaudohar, novinarka in publicistka

 

KOLOFON

ZADNJA VAJA
Zbornik naravovarstvene poezije

Layerjeva založba, 2020

Uvodna beseda: ANA ŽUNIČ
Ilustracija: MARUŠA ŠTIBELJ
Oblikovanje: DAVID KLADNIK
Tisk: PRIMUS
Naklada: 200 izvodov
Izdala: LAYERJEVA ZALOŽBA, KRANJ, 2019
zanjo ZAVOD CARNICA I direktor SELMAN ČOROVIĆ

 

Uredništvo: Zala Orel, Ana Žunič
Prelom zbirke in oblikovanje naslovnice: Polona Zaletel
Lektura: Tjaša Plut
Selekcija pesmi: Irena Štaudohar, Petra Kolmančič, Bernarda Lenaršič
Uvodna beseda: Ana Žunič
Spremna beseda: Petra Kolmančič
Fotografije: Nejc Trampuž, Daša Keber, Hana Grobovšek
Tisk: Založba Primus
Naklada: 180 izvodov
Izdala: Layerjeva založba
zanjo Zavod Carnica
direktor Selman Čorović
Vse pravice pridržane
Maloprodajna cena 5 EUR
Kranj, februar 2020

 

KJE LAHKO KUPIM ZADNJO VAJO?

Zbirka pesmi Zadnja vaja je na voljo v Kavarni Layer.
Lahko jo naročite na e-naslovu info@layer.si. Knjigo pošljemo tudi po pošti, poštnino plača naslovnik sam.

Maloprodajna cena: 5 eur.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila