Zavod Carnica je partner evropskega projekta O-City

četrtek, 7. 02. 2019
Layerjeva hiša

Zavod Carnica je partner evropskega projekta O-City

 

V začetku februarja se je v španski Gandii odvil prvi sestanek partnerjev evropskega projekta O-City. Partnerji projekta so iz Španije, Italije, Srbije, Grčije, Slovenije in Kolumbije.

 

Ime projekta je kratica za Orange City, ki se nanaša na oranžno oziroma kreativno ekonomijo. Projekt O-City želi odkrivati kulturno dediščino mest, jo promovirati in izboljšati njeno prepoznavnost (materialno in nematerialno). Različne kulturne produkte in storitve želi s pomočjo multimedijskih aplikacij (fotografija, zvok, tekst, računalniške igre, animacija, video itd.) predstaviti na kreativen način na spletni platformi Orange Planet, ki je tudi eden izmed glavnih ciljev projekta. Orange planet platforma si želi postati Wikipedia kulturnih vsebin v inovativnem multimedijskem formatu, kjer bodo mesta predstavljena kot vozlišča kulturnih elementov, odprta pa bo za dodajanje vedno novih mest. Drugi cilj projekta je izobraževalna platforma, preko katere se bodo učenci lahko na inovativen način učili procesa nastajanja vsebin. S tem projekt želi preobraziti uveljavljene vzorce učenja in v ospredje postaviti SCRUM metodo učenja, projektno delo in timsko delo.

 

Ti cilji projekta bodo doseženi s projektnim sodelovanjem treh entitet: univerz, podjetij in občin ter z ustanovitvijo laboratorija za kulturne inovacije, multimedijo, študijske procese in inovativno učenje, ki ga bodo razvijali študentje, profesorji in poklicni delavci z namenom promoviranja kulturnih in socialnih dobrin.

Več o projektu: https://o-city.webs.upv.es/

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila