Globina slojev

Interdisciplinarni projekt

Mateja Golež, Darja Rant, Marija Jenko, Anja Jerčič Jakob, Ula Pogorevčnik, Alenka More
26 maja, 2021
do 14 avgusta, 2021
Galerija dr. Ceneta Avguština kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Povezovanje tekstila in tradicije slikarstva

Globina slojev je interdisciplinarni projekt, v katerem raziskovalke dr. Mateja Golež in dr. Darja Rant iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije, red. prof. Marija Jenko in Alenka More, tehn. sod., z Naravoslovnotehniške fakultete, Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Univerze v Ljubljani in doc. mag. Anja Jerčič Jakob s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter video ustvarjalka Ula Pogorevčnik preiskujejo in umetniško interpretirajo historične materiale. 

Osredotočajo se na platna in sledove slikarskih podlag, na katere je slikal slovenski poznobaročni slikar Leopold Layer. Projekt, ki je nastal v sodelovanju z župniščem Kranj in bo predstavljen v galeriji dr. Ceneta Avguština kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, poudarja posebno vlogo tekstila v svetovni umetnosti, saj so prav platna poskrbela za popularizacijo slikarstva.

Projekt raziskuje, od kod so prihajali slikarski materiali, ki so jih uporabljali baročni in poznobaročni slikarji v Sloveniji. Gre torej za barve, osnove (grunde), predvsem je v središču zanimanja izvor tekstila za platno. Kot je znano, je bil Kranj v 19. stoletju in prej močno središče proizvodnje platna za ladijska jadra. Strokovnjakinje raziskujejo, ali so se (kranjska) platna uporabljala tudi kot slikarska platna. Od kod so slovenski slikarji pridobivali platna? 

Projekt raziskuje platna Leopolda Layerja, ki jih hranita Župnišče Kranj in Narodna galerija. Na podlagi vzorcev še ne restavriranih del Leopolda Layerja bodo raziskovalke po pregledu vzorcev platen pod elektronskim mikroskopom ustvarile raziskovalno-vizualno razstavo. Ob izsledkih raziskave bodo na ogled tudi slikarske in tekstilne interpretacije vzorcev mikroskopskih posnetkov.

Fotografija: Elektronski mikroskop Zavoda za gradbeništvo Slovenije

Projekt poteka v sodelovanju Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, župnišča Kranj in Zavoda Carnica.