Flore Edharz (FR)

Flore Edharz (rojena leta 1991) je francoska umetnica, ki živi v Bruslju. Njeni kolaži združujejo sodobno fotografijo in stare slike. V zadnji seriji, v kateri se osredotoča na identiteto, so njeni portreti polni drobcev teles in tako nenadoma razkrijejo sicer skrito intimnost. Za umetnico je kolaž način, kako odkriti nevidno in razkriti nekatere običajno nevidne občutke ali misli. Raziskuje tudi povezavo med dediščino, spominom in identiteto ter tako povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost.

Generacije / Generations (2020)
Flore Edharz (FR)
Digitalni kolaž / Digital collage
21 x 29,7 cm