Nuša Zupanc (SI)

Nuša Zupanc je leta 2012 diplomirala iz primerjalne književnosti in literarne teorijo ter vzporedno študirala na Fakulteti za arhitekturo. Tekom študija se je uvrstila med 5% najuspešnejših študentov v generaciji Filozofske fakultete, leta 2017 pa je prejela Prešernovo nagrado kot soavtorica arhitekturne raziskave Prebijanje inercije realnosti. Skupaj z Xavierjem Burkartom sta istega leta zasedla 2. mesto na natečaju IAM TU Graz. Na graški Tehniški Univerzi je tudi soavtorica zgrajenega paviljona Lusthaus. Leta 2017 je z odliko magistrirala iz primerjalne književnosti in literarne teorije. Pri svojem delu se vedno sprašuje, kaj arhitektura še lahko je?, in junija 2019 je za svoje arhitekturno raziskovanje prejela Vurnikovo priznanje. Trenutno zaključuje magistrski študij arhitekture.

Arhitekt / Architect (2020)
Nuša Zupanc (SI)
Arhitekturni kolaž / Architectural collage
129 x 92 cm