Taty Arruda (PT)

Vizualna umentica iz Portugalske.

Novi javni prostor naših elektronskih naprav / The new public space of our electronic devices (2020)
Taty Arruda (PT)
Fotografija digitalnega kolaža / Photo of digital collage
60 x 32,4 cm