VEČ AVTORIC

“Bolezen naših dni” je delo več avtoric, začasnega kolektiva, ki ga sestavljajo štiri umetnice (večinoma študentke umetniških akademij) z različnim ozadjem in iz različnih družbenih okolij. Ustvarjajo individualno, a rade izkoristijo priložnosti za ustvarjalno povezovanje.  

Tisa Neža Herlec, Teresa Neppi, Urša Godina, Jana Nunčič, Helena Tahir, Matea

Bolezen naših dni / Sickness of our days je zbirka kolažev v zinu, ki predstavljajo njihove misli in interpretacije vprašanja »kaj če ... bi se družba zavedala svojih bolezni?« (»what if … the society was aware of its diseases?«) V skupnem delu želijo prikazati ból-ezen, ki jo občutijo, ko živijo in razmišljajo o sodobnem svetu. Ustvarjajo razmislek na mikro in makro ravni in predlagajo možne rešitve in načine zdravljenja anomalij tako, da jih predstavljajo očem javnosti in zagotavljamo njihovo vidnost.