Lana Arih

Lana Arih: How deep is your type / Kako globoka je tvoja pisava [tiptih]

petek, 16. 08. 2019
| 19:00
- četrtek, 5. 09. 2019
Mergentalerjeva ulična galerija Layerjeve hiše in TAM-TAM-a

V svetu, ki se vedno bolj zanaša na digitalno tehnologijo in je 3D grafika že del vsakdana, je tipografija ostala pretežno dvodimenzionalna. Oblika črke se mora odzivati na okolje in medij v katerem se nahaja. Ko uporabljamo tradicionalne, dvodimenzionalne črke v 3D prostoru, jim odvzamemo moč sporočanja iz večih zornih kotov. 3D prostor nam omogoča, da črkovni znak dobi še tretjo dimenzijo - globino. Rezultat projekta Lane Arih je nova eksperimentalna vrsta plastičnih črk, ki so enakovredno obravnavane in oblikovane v frontalnem, stranskem in zgornjem pogledu. Tako vsaka stran znaka sporoča za katero črko gre.

 

Lana Arih je študentka 5. letnika arhitekture, rojena v Ljubljani, kjer je tudi odraščala. Po končani osnovni izobrazbi je šolanje nadaljevala na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, kjer se je usmerila v grafično oblikovanje. V svojem delu združuje področja grafičnega oblikovanja, fotografije in arhitekture. Stremi k temu, da imajo njena dela socialen, inovativen in humoren pristop. Sodelovala je na več skupinskih in eni samostojni razstavi, njeno delo pa je bilo objavljeno v arhitekturni publikacji. Prosto prehaja iz enega medija v drugega, saj verjame, da mora biti način sporočanja prilagojen ideji.

 

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila