Dotik tišine

Dotik je v ena od osnovnih prvin umetnosti. Umetniško delo, naj bo hipno, fluidno ali statično se dotika – psihično, fizično, vidno, otipno. Umetnost prerašča svoje okvire, prehaja v prostor in se dotakne – gledalca/gledalke. On/Ona je svoj svet, ki se na umetniško delo odzove in v ta novo nastali skupni prostor med njima prinese svoje lastne poglede, nazore, vrednote. V času, ki ga živimo, se ta dotik med njima le redko zgodi v tišini. Za pristen dotik v resnici potrebujemo tišino? Ali je njegov namen prepoznanje nečesa, ki je v nas v drugih dimezijah in se ne navezuje na pojme glasnosti, hitenja v času, točnih ur? Naj se vas dotakne Tišina. KAOS 2022.

 

>> Galerija Layerjeve hiše 
Skupinska razstava rezidenčnih umetnikov

Elke Desutter (BE)
Bram Antheunis (BE)
Miroslav Ćuković (US)

>> Galerija Mahlerca
Umetniški projekt

Rachael Jablo (US): Projekt Histerija

>> Zid na ulici Škrlovec
Mural

Miroslav Ćuković (US/BA): Brez naslova